UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị triển khai luật thu y và bổ cứu sản xuất vụ đông 2016.

Chiều ngày 7/10, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị triển khai luật thu y và bổ cứu sản xuất vụ đông 2016.

luat-thu-y

luat-thu-y2

Đặng Văn Minh – Phó chi cục trưởng chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh triển khai Luật thú y

Luật thú y được thông qua ngày 19/6/2015, tại kì họp thứ 9, Quốc hội khóa 13 nhằm thay thế pháp lệnh thú y năm 2004. Luật thú y 2015 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, luật gồm 7 chương 116 điều, trong đó gồm: Những quy định chung, Luật phòng chống dịch bệnh động vật, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, quản lí thuốc và hành nghề thú y và điều kiện thi hành luật. Luật thú y lần này đã khắc phục những điểm còn hạn chế, thiếu sót, không phù hợp với công tác chăn nuôi thú y trong giai đoạn hiện nay.

luat-thu-y1

Các đại biểu tham dự

Nhân dịp này, UBND huyện đã bổ cứu sản xuất vụ đông. Theo kế hoạch, vụ đông năm nay, toàn huyện gieo trồng hơn 4000 ha cây trồng các loại. Tuy nhiên, do diễn biến thời tiết phức tạp đã làm tiến độ thu hoạch vụ hè thu chậm làm tiến độ sản xuất cây vụ đông chậm. UBND huyện đã yêu cầu các xã, thị tập trung chỉ đạo và vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất vụ Đông đảm bảo kế hoạch đề ra. Thực hiện đầy dủ cơ chế đầy đủ của UBND tỉnh về sản xuất vụ Đông nắm 2016 trên đất 2 lúa với mỗi sào được hỗ trợ 35.000 đồng tiền giống.

Sỹ Bắc – Hoàng Phi