UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị triển khai đảm bảo ATGT trên địa bàn.

Chiều ngày 30/9/2013, UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị triển khai đảm bảo ATGT trên địa bàn. Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện đã chủ trì hội nghị. Tham dự còn có đ/c Hoàng Quốc Việt – PCT UBND huyện.

Theo kế hoạch đề ra đợt này, UBND huyện Đô Lương tổ chức chỉ đạo các xã, thị và các ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT, tự giải tỏa, thảo dỡ các công trình kiot, lều, quán, mái che, vật liệu lấn chiếm hành lang ATGT. Tổ chức cưỡng chế, xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm và tái vi phạm việc giữ gìn hành lang ATGT đường bộ., vận động nhân dân bảo vệ hạ tầng giao thông, xử lý ách yếu, khơi thông hệ thống thoát nước trên các tuyến đường. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên ban ATGT huyện trực tiếp các xã, thị chỉ đạo, tổ chức các xã giải tỏa, công an huyện Đô Lương chỉ đạo công an các xã, thị tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm Trật từ ATGT.


Thời gian thực hiện từ ngày 1/10 đến ngày 5/11/2013; từ ngày 11/10 – 20/10/2013, các địa phương đồng loạt ra quân.

Kết luận hội nghị, đ/c Nguyễn Tất Thanh- CT UBND huyện yêu cầu các ban ngành và các xã,, thị triển khai nghiêm túc kế hoạch đảm bảo ATGT của UBND huyện, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các xã, thị nhằm lập lại trật tự từ ATGT trên địa bàn toàn huyện. Nâng cao ý thức, trách nhiệm toàn dân trong việc giữ gìn trật tự ATGT.

Cũng nhân dịp này, UBND huyện Đô Lương đã triển khai kế hoạch chỉ đạo thực hiện thu gom, xử lý rác thải, khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện.

Hữu Hoàn