UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017

Sáng ngày 21/11, UBND huyện tổ chức tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Kinh tế xã hội, Quốc phòng an ninh năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.Tham dự có đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư, chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Ngọc Kim Nam – Phó bí thư, chủ tịch UBND huyện.

hoi-nghi-1

Các đại biểu tham dự tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Phi

Năm 2017, tổng giá trị sản xuất đạt 14 nghìn tỷ đồng, bằng 103% so với kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất Nông – Lâm – Thủy sản là 2.600 tỷ đồng; Công nghiệp – Xây dựng cơ bản gần 6.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng đạt 11,67%; giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng. Thu nhập bình quân đạt 39 triệu đồng/ người/ năm. Trong xây dựng nông thôn mới, đã phân bổ 6.300 tấn xi măng hỗ trợ cho các xã làm đường giao thông nông thôn. Tính đến 10 tháng đầu năm 2017, tăng 30 tiêu chí so với năm 2016, nâng tổng số toàn huyện đạt 489 tiêu chí.

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội: Năm học 2016 – 2017 có 36 em đạt học sinh giỏi cấp quốc gia. Điểm tuyển sinh đầu vào các trường THPT đứng tốp đầu của tỉnh. Làm tốt công tác phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Quốc phòng An ninh được giữ vững.

Năm 2018, Huyện Đô Lương phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 12%. Đẩy nhanh thực hiện tốt các dự án, chương trình trọng điểm, các chỉ tiêu kế hoạch  5 năm 2016  – 2020.

hoi-nghi-2

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thúy Hằng

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam –chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành cần tập trung rà soát trên mọi lĩnh vực. Trong đó, chú trọng xây dựng các chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới một cách bền vững, chủ động tham mưu trên các lĩnh vực. Tiếp tục huy động các nguồn lực để phát triển nguồn thu, huy động tốt nội lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh gắn với chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế. Quản lý chặt chẽ nguồn thu, chi ngân sách, đảm bảo chi đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Thúy Hằng