UBND Huyện Đô Lương tổ chức hội nghị tập huấn triển khai nghị định 136 về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Chiều ngày 3/2/ 2015, UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị tập huấn triển khai nghị định 136 của chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Tới dự có đ/c Nguyễn Minh Hạnh – PCT UBND huyện.

Nội dung chương trình tập huấn bao gồm: Triển khai Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136 ngày 21 tháng 10 năm 2013 của chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; thông tư này hướng dẫn thủ tục chuyển mức và hệ số đối với đối tượng đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội, chế độ hỗ trợ đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp được nhận nuôi dưỡng tạm thời, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng, nội dung và mức chi cho công tác quản lý đối tượng. Triển khai nội dung thông tư 25 của bộ Lao động thương binh xã hội. Quán triệt thông tư 190 của bộ tài chính về quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.

%image_alt%

Mục đích của tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm chính sách xã hội nắm rõ các quy định của bộ Lao động thương binh xã hội, bộ Tài chính vào việc giải quyết các chế độ chính sách phù hợp cho từng đối tượng.

Thúy Hằng
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt