UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015.

Sáng ngày 6/10/2015, UBND huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015. Đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, huyện Đô Lương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tổng giá trị sản xuất đạt 7,717 tỷ đồng, tăng 14,19% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,1%, công nghiệp xây dựng cơ bản tăng 14,87%, thương mại, dịch vụ tăng 2,04%. Diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn huyện đạt 22,354 ha, bằng 94,83% so với cùng kỳ. Tổng đàn trâu, bò, lợn và gia cầm tăng mạnh.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong 9 tháng đầu năm tăng thêm 80 chí và hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình tỉnh công nhận 3 xã đạt chuẩn NTM. Về xây dựng cơ bản đã tích cực thu hút vốn đầu tư với 103,97 tỷ đồng, gồm 86 công trình, hạng mục công trình thuộc vốn ngân sách. Tổng thu ngân sách thực hiện 9 tháng đầu năm đạt 171,196 tỷ đồng, tăng 101,5% so với cùng kỳ. Chất lượng giáo dục toàn diện của các cấp học được giữ vững và tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định. Các lĩnh vực khác như văn hóa, xã hội, y tế, dân số… cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm, UBND huyện tiếp tục triển khai xây dựng các kế hoạch, đề án để cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các vấn đề cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa 18. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, phấn đấu năm 2015, toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn NTM. Tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông và làm tốt công tác chuẩn bị, chủ động ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nhân dân.

Văn Đăng