UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tổng kết chiến dịch toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi năm 2013, công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2013, bổ cứu sản xuất vụ xuân 2014.

Sáng ngày 31-12-2013, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tổng kết chiến dịch toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi năm 2013, công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2013, tiến độ sản xuất vụ xuân 2014. Dự hội nghị có đ/c Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy, các đ/c PCT UBND huyện, trưởng một số ban ngành cấp huyện.

Trong 3 năm qua, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn huyện Đô Lương đã huy động nguồn vốn trên 1.218 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 239 tỷ đồng. Nhân dân trong huyện đã hiến gần 600 ngàn m2 đất, đóng góp 163 tỷ 252 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn và các công trình xây dựng nông thôn mới. Về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân toàn huyện đã xây dựng 32 mô hình phát triển sản xuất với tổng số vốn đầu tư 2 tỷ 50 triệu đồng.


Về xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, toàn huyện đã tập trung sức người, sức của xây dựng 326 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và 1.726 cầu- cống phục vụ  dân sinh. Kiên cố 818 km kênh mương. Cải tại 200km đường điện và 23 trạm điện nông thôn. Xây dựng mới và cải tạo 14 nhà văn hoá xã, 57 trường học, 12 trạm y tế xã với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Qua 3 năm thực hiện, hiện có 19 xã đạt 8/ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 5 xã đạt 14 tiêu chí trở lên.

Về chiến dịch ra quân làm giao thông thủy lợi năm 2013, tổng khối lượng đào đắp toàn huyện đạt gần 620.000 m3, tăng 11% so với năm 2012. Số ngày công huy động đạt 420.107 ngày công. Sửa chữa 47 trạm bơm. Sửa chữa, xây lắp cống nội đồng đạt gần 2.800 cống vượt 593% chỉ tiêu kế hoạch. Cũng trong chiến dịch này toàn huyện đã sửa chữa nâng cấp 36 tuyến mương, tu bổ nhiều hồ đập. Năng suất lao động bình quân đạt 1,47m3 đất/ người/ngày. Ước tính tổng kinh phí thực hiện đạt 147,2 tỷ đồng.

Về công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2013, huyện Đô Lương đã thực hiện nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến luật gia thông đường bộ. Việc tuần tra, kiểm tra được tăng cường, qua đó đã lập biên bản 4.076 trường hợp. Xử phạt 3892 trường hợp. Nộp kho bạc nhà nước trên 1 tỷ 466 triệu đồng. Công tác giải tỏa hành lang ATGT đã thực hiện tốt trên các tuyến đường QL7, QL46,QL15, tỉnh lộ 533, các tuyến đường huyện, đường trục chính của 33 xã- thị. Kết quả đã tháo dỡ 105 ki ốt, 900 mái che tạm, tháo dỡ 650 biển quảng cáo, 850m tường rào.

Về ATGT đường thủy nội địa, Ban chỉ đạo đã không ngừng tập trung công tác tuyên truyền luật đường thủy nội địa. Kiểm tra lập biên bản xử phạt 9 bến đò ngang.

Cũng tại hội nghị này, UBND huyện Đô Lương đã bổ cứu một số nhiệm vụ trong thời gian tới để việc sản xuất vụ xuân đạt kết quả tốt. Thông qua đó, UBND huyện yêu cầu các xã thị cần chủ động bơm nước và hợp đồng với xí nghiệp thủy nông để bơm nước cho bà con nông dân làm đất mạ. Khẩn trương đăng ký nhận giống tại trạm giống cây trồng Đô Lương. Có kế hoạch che phủ diện tích mạ sắp gieo theo qui trình che phủ nilon để chống rét cho mạ.

Về chăm sóc đàn gia súc, ngành thú y cần hướng dẫn và tổ chức tiêm phòng, gắn với việc chống rét cho đàn gia súc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Phấn đấu bước sang năm 2014, các chỉ tiêu nhiệm vụ sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

Đ/c Hoàng Quốc Viêt – PCT UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong chiến dịch ra quân làm GTTL
Đ/c Nguyễn Công Châu- PCT UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 3 năm  xây dựng nông thôn mới.


Tổng kết hội nghị, các đ/c lãnh đạo huyện đã trao giấy khen cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới, chiến dịch ra quân làm GTTL và việc bảo đảm trật tự ATGT.

Ngọc Phương