UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện công tác kiểm kê các di sản văn hóa phi vật thể

Chiều ngày 2/11/2015, UBND huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện công tác kiểm kê các di sản văn hóa phi vật thể 2013-2014. Tham dự, có đ/c Nguyễn Thị Lan – Phó Chủ tịch UBND huyện, phòng văn hóa, Trung tâm văn hóa huyện và cán bộ văn hóa 33 xã, thị trên địa bàn huyện.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện kế hoạch về kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trong toàn huyện thành lập tổ kiểm kê tại đơn vị mình, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đến trực tiếp các xóm, khối để thực hiện công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Qua 2 năm triển khai thực hiện có 31/33 xã, thị trấn thực hiện việc kiểm kê với 261 phiếu kiểm kê thuộc 7 loại hình, bao gồm: Lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống, tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian. Kết quả kiểm kê cho thấy, di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện rất đa dạng, phong phú. Hầu hết các loại hình còn tồn tại, phát triển và một số ít có nguy cơ mai một như: Nghề đan lát, hát tuồng, hò đối đáp… UBND huyện đã lựa chọn và đề xuất lập hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 2 di sản đó là lễ hội Đền Quả Sơn ở xã Bồi Sơn và nghề làm bánh đa ở Thị trấn. Tuy nhiên, công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể thời gian qua vẫn còn có những tồn tại như: Một số xã chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể nên không tập trung kiểm kê; các di sản có nguy cơ bị mai một thì việc thu thập gặp rất nhiều khó khăn.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Thị Lan – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Lan – Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ban ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của các di sản văn hóa phi vật thể nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc. Phòng văn hóa huyện sớm hoàn thành hồ sơ để trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch công nhận di sản lễ hội Đền Quả Sơn và nghề làm bánh đa là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời, tăng cường công tác tập huấn nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa.

Văn Đăng
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt