UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động đài TTCS.

Chiều ngày 26/4, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động đài TTCS.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Quang Thành – Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông, Nguyễn Trọng Nhân – Phó Giám đốc đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Thị Lan – Ủy viên BTV – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong những năm qua, huyện ủy, UBND huyện Đô Lương và các địa phương đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động hệ thống đài Truyền thanh cơ sở. Từ đó, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân. Đến nay, Đô Lương có 33 đài Truyền thanh cơ sở. Trong đó có 25 đài truyền thanh không dây và 8 đài truyền thanh hữu tuyến (có dây). Cơ bản các đài hoạt động tốt, tuy nhiên, thực trạng hiện nay thực trạng của đài Truyền thanh cơ sở vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt là việc sửa chữa đài truyền thanh có dây gặp rất nhiều khó khăn. 
Nguyên nhân chủ yếu do công tác quản lý chưa chặt chẽ, một số nhà đầu tư thiết bị lắp đặt hệ thống tuyền thanh chưa thực hiện đúng cam kết, công tác bảo hành, bảo trì chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các xã và các nhà đầu tư và đội ngũ cán bộ đài Truyền thanh cơ sở một số xã chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật. Chính vì vậy việc tổ chức sửa chữa, duy tu bảo dưỡng đang là yêu cầu cấp thiết hiện nay đối với đài Truyền thanh cơ sở. Để tạo thuận lợi cho các địa phương thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, lãnh đạo các xã, thị và đài Truyền thanh cơ sở đồng tình với việc xây dựng Trung tâm sửa chữa tại đài Truyền thanh – Truyền hình huyện. Nhằm mục đích tạo liên kết giữa đơn vị sửa chữa và đài Truyền thanh cơ sở.

%image_alt%
Đồng chí Hồ Quang Thành – Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Quang Thành – Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông ghi nhận kết quả hoạt động của đài Truyền thanh cơ sở của đài Truyền thanh – Truyền hình Đô Lương trong thời gian qua, đồng tình cao với chủ trương của huyện Đô Lương về việc xây dựng Trung tâm sửa chữa đài Truyền thanh cơ sở nhằm thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân kịp thời.

%image_alt%
Đồng chí Nguyễn Thị Lan – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lan – Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị và đài Truyền thanh cơ sở rà soát việc thực hiện chính sách đối với đài Truyền thanh cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đặc biệt là bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đài Truyền thanh – Truyền hình Đô Lương lập tờ trình để BTV xem xét thực hiện chủ trương xây dựng Trung tâm chữa đài Truyền thanh cơ sở. Đồng thời làm tốt công tác tham mưu để nâng cao chất lượng đài Truyền thanh cơ sở.

Hữu Hoàn