UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị góp ý điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020.

Chiều ngày 19-5, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị đóng góp ý điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020. Đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị.

Năm 2015, UBND tỉnh Nghệ An cho phép điều chỉnh bổ sung quy hạch tổng thể, UBND huyện Đô lương đã phối hợp với công ty cổ phần xúc tiến đầu tư phát triển DIPCO, lập điều chỉnh bổ sung quy hoạch gồm 3 phương án.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị lãnh đạo các ban nghành đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến trong việc bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội huyện Đô Lương đến năm 2020. Trước hết việc điều chỉnh quy hoạch phải bám sát điều kiện kinh tế – xã hội của huyện, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; Quy hoạch phải đảm bảo phát triển kinh tế một cách bền vững và có tính hiện thực. Các công trình xây dựng phải có tên gọi, địa chỉ, diện tích, quy hoạch cụ thể.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Kết luận hội nghị, đ/c Nguyễn Tất Thành – chủ tịch UBND huyện yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến cảu các ban nghành để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo, để khi công bố quy hoạch đảm bảo các yêu cầu phục vụ trên nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện Đô Lương.

Hữu Hoàn