UBND huyện Đô lương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác Thông tin – Truyền thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Sáng ngày 21/7, UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác Thông tin – Truyền thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Tham dự hội nghị ở đầu cầu Đô Lương có đ/c Nguyễn Minh Hạnh Phó chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các ban nghành: Văn hóa – Thông tin, Phát thanh – Truyền hình, Bưu chính – Viễn thông và một số nghành liên quan. Trong 6 tháng qua, Sở Thông tin – Truyền thông đã tham mưu ban hành quy định quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí; Quyết định sửa đổi Quyết định 10/2008/QĐ- UĐND ngày 8/1/2008 về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở; Chỉ đạo hệ thống thông tin, tuyên truyền, báo, đài đẩy mạnh công tác tuyên truyền chỉ thị 17, triển khai Hiến pháp tuyên truyền về tình hình Biển Đông.


Triển khai các hoạt động ứng dụng thông tin, quản lý hệ thống Cổng thông tin điện tử. Về công tác Bưu chính, đã chỉ đạo đảm bảo tốt thông tin liên lạc trong mọi tình huống; Tháo gỡ những vướng mắc trong việc phát triển hạ tầng Thông tin – Truyền thông. Đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra các tổ chức và cá nhân vi phạm nộp ngân sách nhà nước 53 triệu đồng. Sở Thông tin – Truyền thông đã hướng dẫn các huyện, thị triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, làm tốt công tác quản lý Báo chí, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc trong mùa mưa bão, xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng thông tin.

Tại hội nghị Sở Thông tin – Truyền thông đã trả lời các vấn đề liên quan đến các huyện trong việc thực hiện công tác thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Hữu Hoàn.