UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị giao ban tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3

Sáng ngày 15/3, UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3. Đ/c Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Kết quả nổi bật trong tháng 2, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo công tác khắc phục rét đậm, rét hại và sản xuất vụ Xuân đảm bảo kế hoạch đề ra. Tập trung giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm; tổ chức các lễ hội đầu xuân. Thu ngân sách đạt 19,7 tỷ đồng bằng 10,8% dự toán. Sau khi lãnh đạo các phòng chức năng báo cáo và tham mưu những vấn đề quan tâm.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Đ/c Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện đã kết luận và yêu cầu các phòng ngành liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ đó là: Chú trọng công tác chăm sóc phòng trừ sâu bệnh và chống hạn cho cây trồng vụ Xuân; bám sát cơ sở để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng NTM; tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm như tuyến đường N5 từ Hòa Sơn đến Nghi Thiết – Nghi Lộc vừa để giải tỏa giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa và vận chuyển nguyên vật liệu. Thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng, mở rộng nhà máy xi măng Sông Lam; quan tâm công tác PCCR và chống hạn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp diễn ra vào ngày 22/5 sắp tới. Đ/c yêu cầu các cơ quan, đơn vị và xã, thị chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính theo Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy và yêu cầu các nghành liên quan thực hiện tốt công tác thu ngân sách, điều chỉnh dự án tôn tạo xây dựng Đền Quả Sơn và chấn chỉnh công tác khai thác cát sạn trái phép trên Sông Lam.

%image_alt%
Đ/c Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị và giao nhiệm vụ cho các nghành

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Ngọc Kim Nam đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban huyện để thực hiện trong thời gian tới.

Hữu Hoàn