UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

 Chiều ngày 17/10, UBND huyện đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện và các đ/c thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới.

Đến ngày 30/9/2014, Các xã thị của huyện Đô Lương đã thực hiện đạt thêm 61 tiêu chí. Trong đó có 15 xã tăng 1 tiêu chí, 5 xã tăng 2 tiêu chí, 8 xã tăng 3 tiêu chí, 3 xã tăng 4 tiêu chí. Riêng xã Thịnh Sơn đạt 18 tiêu chí và 2 xã Lưu Sơn và Thượng Sơn đạt 13 tiêu chí. Đến nay, 32 xã thị đã thực hiện xong việc cắm mốc quy hoạch xây dựng nông thôn mới. 9 tháng đầu năm , tỉnh đã hỗ trợ cho huyện Đô lương 19.000 tấn xi măng để xây dựng 90 km đường bê tông; Huy động 293 tỷ 900 triệu đồng để xây mới và nâng cấp sửa chữa cơ sở hạ tầng thiết yếu, đầu tư phát triển giáo dục y tế, văn hóa.

%image_alt%

Trong đó nhân dân đóng góp 20 tỷ. Xã Thịnh Sơn huy động nguồn lực đầu tư với 101 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 8 tỷ đồng; Trung Sơn huy động 35,5 tỷ đồng. Trong 9 tháng qua, nhân dân các xã đã huy động 230.000 ngày công, đóng góp 145.000m2 đất để làm đường và các công trình công cộng; con em xa quê ủng hộ 620 triệu đồng. Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại đó là: Việc huy động nguồn lực đầu tư cho xây dựng Nông thôn mới ở nhiều đơn vị còn đạt tỷ lệ thấp, nguồn vốn Nhà nước đầu tư trực tiếp cho chương trình xây dựng Nông thôn mới vẫn còn thấp so với yêu cầu, tỷ lệ đạt các tiêu chí ở các xã còn thấp và thiếu các giải pháp cụ thể.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện yêu cầu 3 tháng còn lại các xã thị tập trung huy động lồng ghéo các nguồn vốn để hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch, tiếp tục kế hoạch làm đường giao thông năm 2014 và đăng ký hỗ trợ xi măng 2015; Tập trung chỉ đạo xã Thịnh Sơn hoàn thành tiêu chí giao thông để trình tỉnh thẩm định, công nhận xã đạt 19 tiêu chí Nông thôn mới; Chỉ đạo các xã đánh giá kết quả xây dựng NTM năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015.

Hữu Hoàn