UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả kinh tế 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại.

Sáng ngày 8/10/2014, UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả kinh tế 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2014. Đ/c Nguyễn Tất Thành Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đ/c Lê Minh Giang phó bí thư thường trực huyện ủy, các đ/c phó chủ tịch HDND, phó chủ tịch UBND và lãnh đạo các ban nghành.

9 tháng đầu năm 2014, tổng giá trị sản xuất đạt 5.238 tỷ, bằng 73% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi phát triển ổn định. Thu ngân sách đạt gần 85 tỷ đồng, chống thất thu thuế đạt 3.400 tỷ đồng, xây dựng cơ bản với mức đầu tư 163 tỷ đồng, tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu; Cấp mới 1532 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Xử lý 12 tổ chức, cá nhân khai thác đá cát sỏi trái phép với số tiền 122 triệu đồng; Về xây dựng nông thôn mới đã huy động 2.669 tiệu đồng cho đầu tư xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa cơ sở hạ tầng thiết yếu, có 2 xã tăng 3 tiêu chí, 23 xã tăng 1 tiêu chí, xã Thịnh Sơn đạt 16 tiêu chí và Lưu Sơn đạt 13 tiêu chí; Có 5 xã cơ bản hoàn thành việc giao đất cho nông dân theo chỉ thị 08 về "Dồn điền đổi thửa".

%image_alt%

Công tác giáo dục đào tạo tiếp tục được giữ vững về chất lượng; Giải quyết việc làm cho 921 lao động xuất khảu nước ngoài. Về An ninh – Quốc phòng đã làm tốt công tác giao nhận quân, diễn tập chiến đấu trị an năm 2014, điều tra làm rõ 56 vụ, 120 đối tượng. Trong đó phát hiện bắt giữ 15 vụ, 20 đối tượng liên quan đến ma túy. 9 tháng đầu năm, hội đồng tiếp công dân huyện và xã tiếp 420 lượt người; Tổ chức 8 cuộc thanh tra ở các xã phát hiện các sai phạm về kinh tế 471 triệu đồng. Tổ chức kiểm điểm 13 cán bộ công chức xã vi phạm kỷ luật, 5 trương hợp cảnh cáo , 8 trường hợp khiển trách. Những tồn tại hạn chế trong 9 tháng qua đó là: Công tác chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt tỷ lệ thấp; Xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế trong sản xuất nông nghiệp còn hạn chế, công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt tỷ lệ thấp; Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, trộm cắp, đánh bạc, đánh đề chưa quyết liệt.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện yêu cầu các ban ngành liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới; thực hiện dứt điểm công tác "Dồn điền đổi thửa"; hoàn thành các chỉ tiêu ra quân làm giao thông thủy lợi. Tập trung công tác xử lý nợ đọng thuế, bảo hiểm xã hội ở các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh truy quét tội phạm và chuẩn bị cho kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Hữu Hoàn
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt