UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015.

Sáng ngày 17/4, UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015.

Chương trình văn nghệ tại hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015.

Tới dự có đại diện hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, đ/c Trương Hồng Phúc bí thư huyện ủy – chủ tịch HĐND huyện, Lê Minh Giang – phó bí thư thường trực huyện ủy, Nguyễn Tất Thành – chủ tịch UBND huyện, các đ/c trong BTV huyện ủy, các mẹ Việt Nam anh hùng và 250 đại biểu điển hình tiên tiến.

Toàn cảnh hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Đô Lương đã được thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực, đã được các cấp, các nghành và nhân dân hưởng ứng. Điển hình trên lĩnh vực kinh tế như phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng kinh tế tảng trại cho thu nhập cao từ 200-500 triệu đồng/1 năm. Phong trào thi đua "Dồn điền, đổi thửa" đã đem lại hiệu quả thiết thực, toàn huyện đã có 344/355 xóm hoàn thành, số thửa ruộng giảm từ 5,7 xuống còn 1,7 thửa/1 hộ, bình quân mỗi thửa trên 1.000m2 tạo tiền đề cho phát triển nông nghiệp. Tiêu biểu như các xã Trung Sươn, thuận Sơn, Tràng Sơn. Phong trào xây dựng NTM đã có sức lan tỏa sâu rộng, nhân dân đã hiến được hàng chục nghìn m2 đất, huy động hơn 1.000 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng nông thôn. Xã Thịnh Sơn được công nhận đạt chuẩn NTM, 7 xã phấn đấu về đích trong năm 2015. Phong trào thi đua "Lao động giởi, lao động sáng tạo" cũng đã tạo động lực lớn trong phát triển kinh tế, xã hội, nhiều công ty doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả. Phong trào GĐDT được phát triển mạnh mẽ, tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi tỉnh và giáo viên dạy giỏi được xếp vào tốp dẫn đầu của tỉnh. Phong trào đền ơn, đáp nghĩa được triển khai sâu rộng đảm bảo các chế độ chính sách đối với người có công và người nghèo được quan tâm. Năm năm đã ửng hộ quỹ ngày vì người nghèo 8,6 tỷ đồng, hỗ trợ, tu sửa 938 nhà nghèo và hỗ trợ hàng ngàn lượt hộ và cho hàng ngàn lượt hộ vay vốn phát triển sản xuất. Công tác khen thưởng thành tích đã được quan tâm đúng mức, từ đó góp phần xây dựng nhiều gương điển hình xuất ắc của các tập thể, cá nhân, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu vươn lên để phát triển kinh tế – xã hội.

Huyện Đô Lương đã trao thưởng cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Huyện Đô Lương đã trao thưởng cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Nhân dịp này, huyện Đô Lương đã trao thưởng cho 20 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện Phát biểu ý kiến tại hội nghị. 

Phát biểu ý kiến tại hội nghị đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những đóng góp to lớn của các điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua yêu nước, đồng thời tiếp tục nhân rộng các điển hình trên các lĩnh vực để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước gia đoạn 2015-2020.

Hữu Hoàn