UBND huyện Đô Lương thẩm định kết quả xây dựng NTM tại xã Giang Sơn Tây

Chiều ngày 22/6/2021,  UBND huyện Đô Lương đã tổ chức thẩm định kết quả xây dựng NTM tại Giang Sơn Tây. Đồng chí Trần Văn Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

Để có kết quả chính xác, hội đồng thẩm định và các phòng chuyên môn UBND huyện đã phân thành các tổ  kiểm tra thực tế thực hiện các tiêu chí tại các xóm, công trình trường học và  hồ sơ liên quan về xây dựng NTM. Theo báo cáo, đến nay xã Giang Sơn Tây đã hoàn thành 16/19 tiêu chí, đạt 84%. Xã đã huy động được gần 122 tỷ đồng để đầu tư xây dựng NTM. Trong đó, nguồn ngân sách xã 3,59 tỷ đồng, nhân dân đóng góp được 56 tỷ đồng. Ngoài ra nhân dân còn tự nguyện hiến 10.400 m2 đất và tham gia 10.500 ngày công.

Ông Nguyễn Thế Châu – Bí thư Đảng ủy xã Giang Sơn Tây báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của xã. Ảnh: Huy Khôi

Xã đã đầu tư bê tông hóa được 10 km đường bê tông, kiên cố hóa 16 km kênh mương thủy lợi. Đầu tư thay thế gần 17 km đường dây điện hạ thế dây bọc an toàn và gần 600 cột điện bê tông. Trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2 và trường mầm non đạt chuẩn mức độ 1.Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng/người/năm. Hộ nghèo giảm xuống dưới 5%.  

Đồng chí Trần Văn Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra mô hình trồng cam tại xã

Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện Đô Lương đã ghi nhận những nỗ lực của xã miền núi Giang Sơn Tây trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, sau khi tiến hành kiểm tra, thẩm định vẫn có nhiều tiêu chí đạt chưa vững chắc, đề nghị địa phương cần chỉ đạo rà soát lại để chỉ đạo quyết quyết liệt để phần đấu về đích cuối năm 2021.

Đồng chí Trần Văn Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh:  Kế hoạch đặt ra Xã Giang Sơn Tây quyết tâm về đích NTM trong năm 2021. Để được công nhận theo đúng lộ trình, xã cần rà soát lại các tiêu chí – chú trọng các tiêu chí về đường giao thông nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa. Phân công  nhiệm vụ cụ thể của các thành viên, có giám sát, đánh giá và có sự tham gia của người dân, tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân. Huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng. Tập trung xây dựng phát triển kinh tế mũi nhọn, xây dựng các mô hình nông nghiệp chất lượng cao. Cần động viên, khen thưởng những tổ chức, cá nhân đóng góp tích cực trong xây dựng NTM.

                                                                             Huy Khôi