UBND huyện Đô Lương thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao đợt 2 xã Yên Sơn.

Sáng ngày 22/9, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao đợt 2 năm 2021 của xã Yên Sơn. Đồng chí Trần Văn Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị thẩm định. Ảnh Huy Khôi

Qua thẩm tra đánh giá đến nay, xã Yên Sơn đã hoàn thành 13/15 tiêu chí NTM nâng cao. Trong đó, xã đã làm bê tông và đổ nhựa được 16,6km đường giao thông nông thôn và 6,15 đường nội đồng. Có 15,9 km kênh mương được đổ bê tông. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88,5%, 6/6 xóm và 4 cơ quan đạt các văn hóa. Thu nhập bình quân đạt 52,3 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 15 hộ chiếm 0,95%. Các trường học, trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ tham gia BHYT trên 91,3%. Hệ thống chính trị và ANTT đều đạt chuẩn.

Nhà văn hóa xóm Phú Bình xã Yên Sơn.

Trên cơ sở kiểm tra và  rà soát, đối chiếu kết quả thực hiện từng bộ tiêu chí Yên Sơn đạt vững chắc 9/15 tiêu chí, các tiêu chí còn lại chưa đạt hoặc đạt chưa hoàn thiện như tiêu chí 2 về thủy lợi, tiêu chí 4,5 về văn hóa, thông tin truyền thông; tiêu chí 9 về phát triển sản xuất và tổ chức sản xuất; tiêu chí 13 về môi trường.

 Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Hiến – Phó Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Yên Sơn. Tuy nhiên, với lợi thế và tiềm lực sẵn có thì kết quả đạt được là chưa tương xứng.

Các đại biểu tham dự.

Do sự chỉ đạo chưa quyết liệt, chưa huy động vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và nhân dân cũng như tranh thủ được sự hỗ trợ của cấp trên. Đề nghị BCĐ xã Yên Sơn cần phân công trách nhiệm, huy động mọi nguồn lực, tổ chức rà soát và triển khai hoàn hiện ngay các tiêu chí chưa đạt. Chậm nhất đến ngày 10/10 xã Yên Sơn phải hoàn chỉnh hồ sơ và cơ bản hoàn thành các tiêu chí báo cáo về ban chỉ đạo huyện để kiểm tra lại lần cuối và làm các thủ tục trình ban chỉ đạo tỉnh về thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021.

Huy Khôi

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt