UBND huyện Đô Lương thẩm định công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Đặng Sơn

Chiều ngày 22/9, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị thẩm định công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Đặng Sơn. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Trung Thành, Trần Văn Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện.

Nhà văn hóa xóm 2, xã Đặng Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Ngay sau khi về đích nông thôn mới vào năm 2017, xã Đặng Sơn đã tiếp tục tập trung thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong thời gian qua, ngoài sự hỗ trợ của cấp trên, xã Đặng Sơn đã huy động sự đóng góp của nhân dân và ngân sách xã đầu tư gần 56 tỉ đồng xây dựng các công trình.

 Trong đó, đã làm mới, nâng cấp cứng hóa 12,8 km đường giao thông nông thôn, 2.4 km kênh mương chính và hàng chục km mương thoát nước, cắm biển báo giao thông tại các trục đường. Tu sửa, nâng cấp 3 trạm bơm với công suất 4400 m3/h, xây dựng mô hình 7000 m2 trồng cây ăn quả có hệ thống tưới tiết kiệm điện, đầu tư xây dựng hệ thống trường học, đến nay trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tỉ lệ gia đình văn hóa đạt 87.24%, 5/5 xóm có nhà văn hóa đảm bảo các tiêu chí, 1 khu vui chơi giải trí, hoạt động thể thao rộng 3500 m2, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 dự kiến đạt 48 triệu đồng, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Khu vui chơi giải trí xã Đặng Sơn

Theo đánh giá đến  nay, xã Đặng Sơn đã đạt 10/15 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao, có 5 tiêu chí chưa đạt gồm Thủy lợi, môi trường, trường học và giáo dục, tổ chức phát triển sản xuất và tiêu chí hệ thống chính trị. Tại buổi thẩm định, BCĐ đã tổ chức kiểm tra thực địa và hồ sơ, rà soát, đối chiếu kết quả thực hiện từng bộ tiêu chí.

Đồng chí Trần Văn Hiến, phó chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị thẩm định.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Văn Hiến, phó chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao kết quả đạt được của xã Đặng Sơn, đặc biệt là từ đợt thẩm định lần 1 đến nay đã hoàn thiện từ 5 lên 10 tiêu chí. Đồng chí mong muốn xã Đặng Sơn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tập trung huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, sự đóng góp của con em xa quê để đầu tư xây dựng, hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt