UBND huyện Đô Lương tập huấn nâng cao năng lực thực hiện công tác xây dựng NTM đợt 2 năm 2017

Sáng ngày 28/9, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới đợt 2 cho cán bộ xã, thôn xóm của 16 xã trên địa bàn huyện. Tới dự có đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện.

taphuanNTM

Trong thời gian 2 ngày, cán bộ các xã, thôn xóm được tập huấn các nội dung gồm: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Nghệ An về ban hành và hướng dẫn thực hiện nội dung bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020; quyết định của thủ tướng chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ xét, công nhân và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

taphuanNTM1

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện khai mạc đồng thời yêu cầu cán bộ cơ sở tiếp thu nội dung đầy đủ để thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia  xây dựng NTM

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới gồm tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa.

taphuanNTM2

Các đại biểu tham dự

Thông qua đợt tập huấn nhằm trang bị kiến thức, nâng cao năng lực thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới cho cán bộ cấp xã, thôn từ đó thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Văn Đăng