UBND huyện Đô Lương sơ kết công tác Văn hóa – Thông tin quý I và triển khai nhiệm vụ quý II

Chiều này 6/4, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Văn hóa – Thông tin quý I và triển khai nhiệm vụ quý II. Đồng chí Nguyễn Thị lan – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Trong 3 tháng qua, nghành Văn hóa – thông tin đã làm tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực Văn hóa – Thông tin; tổ chức đợt kiểm tra các hộ kinh doanh Karaoke và Internet. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các sự kiện quan trọng như: Đại hội lần thứ 12 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Tổ chức lễ hội; hướng dẫn các đơn vị tổ chức đón danh hiệu văn hóa năm 2015 và triển khai đăng ký danh hiệu văn hóa năm 2016. Các hoạt động thể dục, thể thao được đẩy mạnh. Hoạt động của đài Truyền thanh cơ sở được thực hiện tốt đảm bảo tiếng nói 4 cấp đến với công chúng.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại đó là: Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa ở một số đơn vị chưa tốt. Hoạt động Bida, Karaoke, Internet chưa được quản lý chặt chẽ nên xảy ra một số vi phạm; công tác tuyên truyền truyền trực quan ở một số đơn vị chưa đảm bảo yêu cầu.

Sau khi thảo luận đánh giá kết quả và phân tích những tồn tại, đồng chí Nguyễn Thị Lan – Phó Chủ tịch UBND huyện tổng kết hội nghị và yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các xã, thị tập trung làm tốt công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; làm tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa; quản lý các di tích và lễ hội; tổ chức tốt Liên hoan tiếng hát Làng Sen dân ca Ví Dặm chào mừng kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hữu Hoàn