UBND huyện Đô Lương: Sơ kết công tác tài nguyên môi trường 7 tháng đầu năm 2014.

Chiều ngày 7/8/2014, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tài nguyên môi trường 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2014 và kết quả thực hiện công tác dồn điền đổi thửa. Tới dự có các đ/c Nguyễn Công Châu, Hoàng Quốc Việt – PCT.UBND huyện.

Trong 7 tháng qua, UBND huyện đã chỉ đạo cho phòng tài nguyên môi trường và các ngành liên quan làm tốt công tác quản lí nhà nước về đất đai, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử đất cấp huyện và các xã thị, quy hoạch 25/32 xã được UBND huyện phê duyệt, công tác giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo đúng quy định.


Về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉ đạo cho văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất trích lục, chỉnh lí bản đồ địa chính cho 43 công trình, dự án phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, giao đất đảm bảo được tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Trong 7 tháng đã kê khai nộp về văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất được 3762 hồ sơ đạt 45,6% chỉ tiêu giao, có 14 xã đạt trên 50% chỉ tiêu giao. Về công tác quản lí môi trường đã thực hiện có hiệu quả đề án thu gom rác thải, đến nay có 26/33 xã thị triển khai thực hiện việc thu gom và xử lí rác thải tập trung, chỉ đạo 10 xã gần trung tâm huyện khảo sát vị trí trạm trung chuyển để tập kết bãi xử lí rác thải tại xã Hồng Sơn. Làm tốt việc giám sát vận hành hệ thống xử lí nước thải tại Cty lợn giống ngoại Thái Dương. Tổ chức kiểm tra xử lí công tác khai thác khoáng sản trên địa bàn, xử lí 2 tổ chức và 2 cá nhân phạt tiền 68 triệu đồng.

Về công tác dồn điền đổi thửa, đến 30/5 các xã đã tiến hành xong phương an "Dồn điền đổi thửa" và theo kế hoạch đến 30/7 hoàn thành giao đất trên bản đồ và đến 30/8 tiến hành bốc thăm và giao đất trên sơ đồ cho nhân dân, tuy nhiên tính đến thời điểm ngày 30/7/ 2014 chỉ mới có 9 xã hoàn thành 100% số xóm giao đất trên bản đồ. Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã giai đoạn 2011 – 2015 có định hướng đến năm 2020 còn chậm, một số công trình dự án công tác giải phóng mặt bằng chậm tiến độ, tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , công tác dồn điền đổi thửa chậm so với kế hoạch.

%image_alt%
Đ/c Hoàng Quốc Việt – PCT.UBND huyện kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đ/c Hoàng Quốc Việt – PCT.UBND huyện đã ghi nhận một số kết quả đạt được trong công tác tài nguyên môi trường, đồng thời yêu cầu các ngành liên quan và các xã thị từ nay đến cuối năm tập trung làm tốt công tác chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến thực hiện hoàn thành chỉ tiêu công tác dồn điền đổi thửa, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đài Đô Lương