UBND huyện Đô Lương: Sơ kết công tác LĐTBXH 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Sáng ngày 19/6/2019,UBND huyện Đô Lương tổ chức sơ kết công tác LĐTBXH 6 tháng đầu năm, triển khai thí điểm đề án chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện. Các đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện

a1

Các đại biểu tham dự

Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành LĐTBXH huyện đã tổ chức làm tốt công tác chính sách thương binh, liệt sỹ, người có công, cấp quà tết của các cấp cho trên 13 ngàn đối tượng gia đình chính sách với số tiền hơn 2,3 tỉ đồng. Tham mưu hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội năm 2019 gồm 1117 đối tượng, trong đó chi trả chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội 6 tháng đầu năm cho 8615 đối tượng với số tiền 19 tỷ đồng. Về công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, tệ nạn xã hội đã tham mưu với UBND huyện phê duyệt cho các hộ có mức sống trung bình để nhà nước hỗ trợ đóng 30% bảo hiểm y tế, phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện in và cấp thể BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo kịp thời, đầy đủ. Trong 6 tháng toàn huyện đã tạo việc làm mới cho 2100 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 346 người.

a3

Toàn cảnh hội nghị

Nhân dịp này, hội nghị đã triển khai đề án chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện, nếu như trước đây, việc chi trả chế độ cho người có công với cách mạng do xã nhận và chi trả thì bắt đầu từ tháng 7, hàng tháng cán bộ chính sách xã, thị trấn sẽ tổng hợp, điều chỉnh và lập danh sách gửi qua bưu điện trước ngày 25 và bưu điện sẽ trực tiếp chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng tại các xã thị vào ngày 5 tháng sau. Đô Lương là một trong 5 đơn vị  triển khai thực hiện thí điểm đề án này. Việc thực hiện đề án nhằm cải cách hành chính, đảm bảo việc chi trả nhanh gọn, chính xác, kịp thời.

a2

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Sỹ Bắc

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND yêu cầu phòng LĐTBXH huyện và các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó làm tốt các nhiệm vụ đền ơn đáp nghĩa trong tháng 7 và tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án thí điểm chi trả chế độ ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện.

Sỹ Bắc