UBND huyện Đô Lương: Sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng còn lại

Sáng ngày 26/6/2013, UBND huyện Đô Lương đã tổ sơ hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng còn lại. Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Hồng Phúc – BT huyện uỷ – CT HĐN huyện, Nguyễn Tất Thành Chủ tịch UBND huyện,  các đ/c Nguyễn Công Châu, Nguyễn Minh Hạnh PCT UBND huyện.


Trong 6 tháng qua UBND huyện Đô lương đã có những chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động chính quyền của các xã thị trấn trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới. Làm mới 42km đường bê tông nông thôn. Trên lĩnh vực văn hoá đã làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, kỷ niệm 50 năm ngày thành lập huyện Đô lương; Các xã thị tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng chuẩn Quốc gia về Y tế; làm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo trật tự ATXH.

Những tồn tại đó là chính quyền một số đơn vị còn hạn chế trong công tác chí đạo điều hành trên các lĩnh vực như: Cắm mốc quy hoạch xây dựng NTM chậm, chỉ đạo gải toả hành lang ATGT thiếu kiên quyết, chỉ đạo việc làm thủ tục cấp đổi GCN QSD đât đạt tỷ lệ thấp, ANTT thôn xóm vấn chưa đảm bảo, tình trạng trộm cắp đáng bài ăn tiền vấn xảy ra nhiều, tinh thần trách nhiện của một số cán bộ công chức chưa tốt.

Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện uỷ, CT HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm


Phát biểu tại hội nghị đ/c Trương Hồng Phúc yêu cầu lãnh đạo các xã, thị phát huy tinh thần trách nhiệm được giao, tập trung rà soát các chỉ tiêu giữa nhiệm kỳ và đề ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.


Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện đã kết luận hội nghị ghi nhận vai trò lãnh đạo điều hành của chính quyền các xã, thị trấn đồng thời nêu rõ những mặt tồn tại trong công tác điều hành và chỉ đạo các xã, thị trong thời gian tới kiểm tra, chấn chỉnh lề lối làm việc, tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại như: Việc điều hành cấp đổi giấy CN QSDĐ, lấn chiếm hành lang ATGT,  truy quét các loại tội phạm và tổ chức đợt lấy phiếu tín nhiệm.

Hữu Hoàn