UBND huyện Đô Lương sơ kết 9 tháng về kết quả điều hành chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội.

Sáng ngày 22/10 UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng về kết quả điều hành chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội.
Đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị còn có các đ/c trong BTV huyện ủy, lãnh đạo các ban nghành các xã, thị. Trong 9 tháng qua, cơ bản các xã, thị trấn đã phấn đấu và đạt được các chỉ tiêu về Kinh tế – Xã hội, An ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Về trồng trọt năng suất lúa bình quân đạt 5,6 tạ/ha, tổng sản lượng cây có hạt đạt 98.508 tấn. Về chăn nuôi thủy sản đã làm tốt công tác tiêm phòng gia súc, phát triển chăn nuôi đàn lợn và trâu, bò. Về xây dựng nông thôn mới và "dồn điền đổi thửa", toàn huyện 9 tháng đầu năm đạt thêm 33 tiêu chí mới, hỗ trợ 9.500 tấn xi măng để làm 45 km đường bê tông, 28 xã hoàn thành việc bốc thăm giao đất trên bản đồ, 5 xã tổ chức giao đất thực địa cho nhân dân.
%image_alt%

Các xã làm tốt công tác "dồn điền đổi thửa" như : Đặng Sơn, Hòa Sơn, Tân Sơn. Các xã tổ chức "dồn điền đổi thửa" kém đó là Minh Sơn, Đông Sơn và Yên Sơn. Trên lĩnh vực quản lý đất đai trong 9 tháng qua văn phòng cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tiếp nhận 2.621 hồ sơ, đã 1.351 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các xã đạt tỷ lệ thấp như: Bồi Sơn 37 hồ sơ, Bài Sơn 54 hồ Sơ, Thuận Sơn 61 hồ sơ. Cũng tại hội nghị UBNMD huyện đã có đánh giá nhận xét hoạt động điều hành của 33 xã, thị trấn về phát triển Kinh tế – Xã hội và An ninh – Quốc phòng. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền cơ sở vẫn còn nhiều bất cập như công tác xây dựng nông thôn mới và "dồn điền đổi thửa" chậm so với yêu cầu, công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt tỷ lệ thấp, vai trò điều hành của các xã chưa thực sự quyết liệt.
%image_alt%

Kết luận hội nghị đ/c Nguyễn Tất Thành chủ tịch UBND huyện yêu cầu chính quyền các xã, thị tập trung rà soát các chỉ tiêu kinh tế – xã hội chưa đạt để có biện pháp thực hiện trong 3 tháng còn lại, khẩn trương hoàn thành việc "dồn điền đổi thửa" chậm nhất đến ngày 30/11 phải hoàn thành, chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ xuân trong thời gian tới.
Hữu Hoàn – Hồng Sơn.