UBND huyện Đô Lương: Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Đà Sơn.

Sáng ngày 2/10, BCĐ xây dựng NTM huyện Đô Lương đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Đà Sơn về tiến độ xây dựng NTM, kết quả sản xuất vụ Đông và ra quân giao thông thủy lợi. Đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện đã chủ trì hội nghị.

Theo kết quả báo cáo của UBND xã Đà Sơn, đến nay sau 3 năm thực hiện xã Đà Sơn đã thực hiện được 9/19 tiêu chí NTM, các tiêu chí còn lại đạt ở mức độ thấp. Công tác giao thông thủy lợi mặc dù các xã đã tổ chức thực hiện nhưng đến nay, xã Đà Sơn vẫn chưa triển khai, tiến độ sản xuất vụ Đông đạt tỷ lệ rất thấp. 

%image_alt%

Đà Sơn là đơn vị nằm ở khu vực Trung tâm, điều kiện kinh tế xã hội có nhiều thuận lợi nhưng do thiếu sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền nên việc thực hiện các tiêu chí còn lại gặp rất nhiều khó khăn như: thiết chế văn hóa, trường chuẩn Quốc gia, hệ thống Giao thông, thủy lợi. Các đại biểu đã phát biểu ý kiến nêu rõ những tồn tại của xã Đà Sơn trong công tác xây dựng NTM còn thiếu sự tập trung, chỉ đạo. Trong năm 2014, hầu như không đạt được tiêu chí nào. Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện đã nêu rõ những thuận lợi của xã Đà Sơn trong việc xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đã có những hoạt động tham gia chỉ đạo việc xây dựng các tiêu chí. Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình Quốc gia xây dựng NTM vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế mà xã Đà Sơn cần tập trung khắc phục đó là: chưa mạnh dạn khai thác tiềm năng trên địa bàn, công tác chỉ đạo chưa thực hiện 1 cách quyết liệt, 1 số tiêu chí tuy đạt những thiếu bền vững, công tác thu hút đầu tư hầu như chưa được vận dụng có hiệu quả; phong trào xây dựng làng văn hóa, dòng họ văn hóa và gia đình văn hóa chưa được quan tâm, thực hiện có hiệu quả.

%image_alt%
Đồng chí Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, xã Đà Sơn cần tích cực làm tốt công tác chỉ đạo và đưa ra các biện pháp cụ thể để có lộ trình thực hiện các tiêu chí; tổ chức giao đất thực địa cho nông dân theo chỉ thị 08 của BTV tỉnh ủy về "Dồn điền đổi thửa", đẩy mạnh phong trào ra quân làm giao thông thủy lợi.

Đài Đô Lương
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt