UBND huyện Đô Lương: Hội thảo tư vấn chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2015 – 2020.

Sáng ngày 11/5/2015, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội thảo tư vấn chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2015 – 2020. Tham dự hội thảo có đ/c Nguyễn Tiến Lâm – PGĐ Sở NNPTNT tỉnh, đại diện trung tâm khoa học nhân văn tỉnh, ở huyện có các đ/c Nguyễn Tất Thành – PBT, CT.UBND huyện, Nguyễn Công Châu, Hoàng Quốc Việt – PCT.UBND huyện.

Hội thảo tập trung thảo luận, đánh giá và đóng góp các ý kiến cho dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện Đô Lương khóa XIX trình đại hội Đảng bộ huyện khóa XX nhiệm kì 2015 – 2020, trong đó tập trung vào nhiệm vụ phát triển KT – XH.

 

%image_alt%
Toàn cảnh hội thảo

Trên lĩnh vực kinh tế có các nội dung gồm: sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, dịch vụ thương mại, tài chính ngân sách và xây dựng nông thôn mới. lĩnh vực văn hóa – xã hội gồm công tác GDĐT, dân số KHHGĐ, văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phát thanh – truyền hình và chính sách xã hội. Lĩnh vực quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng các mục tiêu còn thấp chưa sát với thực tế và chỉ tiêu của tỉnh, gồm các chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,4%, trong lúc chỉ tiêu của tỉnh là trên 10%, bình quân thu nhập đầu người chỉ 27,9 triệu đồng trong lúc bình quân của tỉnh là 70 triệu đồng, chỉ tiêu về tổng giá trị sản xuất cũng còn thấp trong 5 năm chỉ tăng được trên 1 ngàn tỷ đồng. ngoài các chỉ tiêu phải phù hợp thì các đại biểu cũng đã đề nghị phải phát triển trồng trọt và chăn nuôi theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, quy hoạch phát triển mạnh các khu tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, làng nghề, phát triển cơ sở hạ tầng gắn giao thông với du lịch, chăm lo đầu tư phát triển GDĐT, tôn tạo phát triển các di tích lịch sử trên địa bàn.
Phát biểu tại hội thảo, đ/c Nguyễn Tất Thành – PBT, CT.UBND huyện đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đây là cơ sở để huyện Đô Lương hoàn thiện báo cáo chính trị, các mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo sát với thực tế, phù hợp xu hướng phát triển chung của tỉnh.

 

Sỹ Bắc