UBND huyện Đô Lương hội nghị triển khai hướng dẫn rà soát công tác giảm nghèo năm 2021.

Sáng ngày 12/10, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn công tác giảm nghèo năm 2021 cho lãnh đạo  và công chức văn hóa chính sách 33 xã thị.

Các đại biểu tham dự. Ảnh Ngọc Phương

Tại hội nghị, các đại biểu đã được cán bộ phòng LĐTBXH huyện hướng dẫn các quyết định, thông tư, nghị định, công văn, kế hoạch của TW và tỉnh về  rà  soát  hộ  nghèo,  hộ  cận  nghèo  để  đánh  giá  kết  quả  thực  hiện Chương trình giảm nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện với các nội dung chính như: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; phương pháp rà soát, xác định tiêu chí đo lường nghèo đa chiều; thời gian rà soát, xác định; quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, định kỳ hằng năm; quy trình xác định hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình; phương pháp xác định hộ làm nông, lâm , ngư nghiệp có mức sống trung bình và hướng dẫn ghi phiếu điều tra, rà soát.

Toàn cảnh hội nghị.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp cho cán bộ, điều tra viên làm công tác điều tra xác định và nắm vững những thông tin, quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm tại xã, thị trấn để xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ thoát nghèo đến cuối năm 2021. Đồng thời, làm cơ sở xác định đối tượng thực hiện các chính sách an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế xã hội khác, giai đoạn 2022 – 2025.

Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt