UBND huyện Đô Lương đẩy mạnh công tác kiểm tra, chấn chỉnh khai thác cát sạn trái phép trên sông Lam.

Nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác cát sạn trên sông Lam, đảm bảo quy định của Nhà nước, UBND huyện Đô Lương vừa tổ chức đợt kiểm tra công tác khai thác cát sạn trên sông Lam.

Hiện nay trên địa bàn huyện Đô Lương, tình hình khai thác cát sạn trái phép diễn ra ở nhiều nơi gây ảnh hưởng đến việc sạt lở đất ven sông và ô nhiễm môi trường nước ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Qua kiểm tra, chỉ mới có 1 đơn vị có giấy phép khai thác cát sạn tại khu vực bãi bồi thuộc địa phận của xã Bồi Sơn.

Việc khai thác cát sạn ở địa phận xã Tràng Sơn chưa đảm bảo quy định.


Tuy nhiên, công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tài nguyên Thái Cực chỉ mới được cấp giấy phép khai thác còn chưa được cấp giấy phép bến bãi tập kết. Trong lúc đó, hàng ngày có hàng trăm xe oto tải các loại đến mua và vận chuyển mỗi ngày hàng nghìn m3 cát sạn.


Qua kiểm tra, UBND huyện Đô Lương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tài nguyên Thái Cực để hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục pháp lý theo quy định, đồng thời yêu cầu Phòng TNMT và UBND các xã làm tốt công tác kiểm tra xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm.

Hữu Hoàn