UBND huyện Đô Lương bổ cứu công tác sản xuất vụ hè thu mùa năm 2017

Chiều ngày 8/7, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị bổ cứu công tác sản xuất vụ hè thu năm 2017. Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

hnsxhe

Các đại biểu tham dự

Theo kế hoạch, vụ hè thu mùa năm nay huyện Đô Lương cơ cấu gieo trồng hơn 10 nghìn ha cây trồng các loại, trong đó có 7.500 ha lúa. Tính đến ngày 7/6 đã gieo cấy được 4.000 ha lúa, đạt trên 60% diện tích. Cùng với việc gieo cấy lúa, các xã thị đang tập trung thu hoạch cây ngô và lạc để tiến hành làm đất gieo trồng hè thu. Một số xã có tiến độ sản xuất nhanh như: Hiến Sơn, Tân Sơn, Thái Sơn, Thượng Sơn… Tuy nhiên một số xã ở hai đầu huyện như Mỹ Sơn, Đại Sơn, Giang Sơn Tây, Giang Sơn Đông gặp nhiều khó khăn trong nước tưới phục vụ gieo cấy. Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện đã triển khai công tác phòng trừ sâu bệnh, lưu ý bà con nông dân không nên phun thuốc trừ cỏ cùng với thuốc trừ ốc bươu vàng sẽ gây tác dụng phụ ảnh hưởng đến cây lúa. Bên cạnh đó, do thời tiết phức tạp có thể phát sinh bệnh đạo ôn trên diện tích lúa hè thu. Xí nghiệp thủy lợi cũng đã thông báo về tình hình cung cấp nước để các xã chủ động trong việc bơm tưới phục vụ làm đất gieo cấy và chăm sóc sau gieo cấy.

hnsxhe1

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành liên quan và các xã, thị trên cơ sở kế  hoạch đã đề ra, bám sát lịch thời vụ,  làm tốt công tác chống hạn, tổ chức huy động mọi nguồn lực để bơm đủ nước tưới, tập trung kiểm tra đôn đốc gieo trồng đảm bảo kế hoạch, diện tích và lịch thời vụ đề ra. Tổ chức chuyển đổi những vùng không chủ động nước sang trồng cây màu, sau gieo trồng tổ chức chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh đảm bảo việc sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng./..

Sỹ Bắc