UBND huyện đánh giá kết quả xây dựng Nông thôn mới

Sáng ngày 8/5/2019, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả chỉ đạo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới quý I năm 2019 và triển khai các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Phùng Thành Vinh – Chủ tịch UBND huyện, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

XDNTM

Các đại biểu tham dự

Năm 2019 Đô Lương sẽ tập trung chỉ đạo và quyết tâm về đích nông thôn mới 8 đơn vị. Để thực hiện, UBND huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Phân khai hỗ trợ xi măng và tập trung đôn đốc chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Kết quả, đến nay toàn huyện đạt 532 tiêu chí, trong quý 1 đạt 10 tiêu chí. Riêng đối với các đơn vị nằm trong lộ trình về đích, cụ thể: các xã Thuận Sơn, Bắc Sơn đạt 18/19 tiêu chí, xã Đà Sơn đạt 17 tiêu chí, các xã Quang Sơn, Minh Sơn, Nam Sơn, Ngọc Sơn đạt 15 tiêu chí và xã Giang Sơn Đông đạt 14 tiêu chí.  UBND tỉnh hỗ trợ gần 4.000 tấn xi măng , dự kiến xin ngân sách trung ương  2.000 tấn và ngân sách huyện 2.500 tấn để làm đường bê tông.

XDNTM1

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện nêu rõ những khó khăn trong việc thực hiện các tiêu chí ở các xã, cần tập trung chỉ đạo

So với kế hoạch, số tiêu chí đạt mới của các xã chưa đạt kế hoạch đề ra, việc huy động nguồn lực ở nhiều đơn vị còn gặp khó khăn. Một số cấp ủy chính quyền cơ sở còn trông chờ ỷ lại và chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt. Một số phòng, ngành chưa quan tâm tới việc đôn đốc chỉ đạo lĩnh vực mình phụ trách.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính được xác định đó là hầu hết các tiêu chí còn lại đều là tiêu chí khó, đòi hỏi kinh phí cao. Các ý kiến thảo luận cho rằng, xây dựng nông thôn mới cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cần ưu tiên toàn bộ nguồn lực và dự án cho xây dựng NTM. Các phòng ngành phụ trách lĩnh vực nào chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện tiêu chí đó. Các xã chịu trách nhiệm trước UBND huyện.

XDNTM2

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng phải chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí và chịu trách nhiệm về hướng dẫn hồ sơ

Kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Thành Vinh – Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, bên cạnh sự vào cuộc của cả hệ thống trị thì cần phát huy trách nhiệm của người đứng đầu. Sau cuộc họp này sẽ triển khai 1 đợt tổng kiểm tra toàn diện thực chất kết quả xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với các xã đăng ký về đích. Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo trước ngày 20/5/2019, trên cơ sở đó để tháo gỡ khó khăn và có các giải pháp khắc phục. UBND huyện sẽ phân công cụ thể nhiệm vụ và trách nhiệm của từng thành viên BCĐ và ban ngành chuyên môn. Hàng tháng có báo cáo kết quả và tiến độ về cho trưởng BCĐ.

                                                                                           Huy Khôi

Ảnh: Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt