UBND huyện Đánh giá kết quả tháng 10 và đánh giá các vấn đề cử tri quan tâm.

Chiều ngày 24/10,  UBND huyện đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11, đánh giá kết quả giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm. Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.  Tham dự có còn có đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư Thường trực huyện uỷ.

danh-gia-thang-10

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hữu Hoàn

Tháng 10/2017, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả sau mưa lụt lớn, đôn đốc triển khai các dự án xây dựng cơ bản, tổ chức đấu giá đất cho các xã. Tập trung chỉ đạo việc thu ngân sách năm 2017, kiểm tra việc thu chi đầu năm học tại các trường học.

danh-gia-thang-101

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện uỷ – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hữu Hoàn

Nhiệm vụ tháng 11 tập trung đánh giá kết quả các đơn vị về đích NTM năm 2017, rà soát tiến độ các dự án triển khai xây dựng, đôn đốc việc thực hiện giải phóng mặt bằng các công trình dự án. Tăng cường công tác đôn đốc thu nộp thuế đảm cho ngân sách năm 2017.

danh-gia-thang-102

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cho các phòng, ngành. Ảnh: Hữu Hoàn

Kết luận hội nghị đồng chí Ngọc Kim Nam- Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng ngành tập trung rà soát các chỉ tiêu để hoàn thành trong hai tháng còn lại, tiếp tục tổ chức chiến dịch ra quân làm thuỷ lợi, gắn với giao thông nội đồng và vệ sinh môi trường.  Đẩy mạnh tiến độ xây dựng các dự án đã phê duyệt, quan tâm nhiệm vụ thu ngân sách theo kế hoạch. Quan tâm giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 4 HĐND huyện./.

Hữu Hoàn