UBMTTQ xã Thượng Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Sáng ngày 20/9/2013, UBMTTQ xã Thượng Sơn đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2013 – 2018. Tới dự có đại diện UBMTTQ Tỉnh, đ/c Lê Minh Giang – PBT Thường trực huyện ủy, đ/c Hoàng Hữu Hùng – UV BTV , Trưởng ban dân vận huyện ủy, Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện và Lê Văn Hán – CT UBMTTQ huyện và 85 đại biểu đại diện cho cho các ban ngành đoàn thể, nhân dân.

Kết quả nổi bật của UBMTTQ xã Thượng Sơn trong 5 năm qua  đó là: làm tốt công tác tập hợp, vận động đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân và phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội UBMTTQ xã  Thựong Sơn


Đầu nhiệm kỳ tổ chức mặt trận có 8 thành viên, nay tăng lên 14 tổ chức thành viên. Kết nạp 654 đoàn viên đạt 109%. Đổi mới hình thức vận động thu hút ngày càng rộng rãi các tầng lớp nhân dân vào tổ chức; tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư. Về vận động phong trào thi đua yêu nước, mặt trận tổ quốc xã Thượng Sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa hộ nghèo từ 19,6 xuống còn 11,2%, vận động nhân dân hiến 19.000 m2  đất, góp 8 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng quê hương.  Đến năm 2012, đã có 1.863 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 82%, cả 3 trường học đều đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh đỗ đại học và học sinh giỏi ngày cáng tăng so với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt là cuộc vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo đã được nhân dân và cán bộ xã Thượng Sơn tích cực hưởng ứng với 342 triệu đồng, xây dựng 7 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ cho 35 hộ vay và mua vật tư phân bón lên tói 160 triệu đồng. Các cuộc vận động từ thiện nhân đạo đều được nhân dân tích cực hưởng ứng và vượt chỉ tiêu. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển. Cán bộ và nhân dân xã Thượng Sơn đã tham gia tích cực đấu tranh tố giác tội phạm, cảm hóa những nguời lầm lỗi tại gia đình và công đồng dân cư. UBMTTQ xã và cơ sở xóm đã nêu cao vai trò giám sát và tham gia phản biện góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Với vai trò của mình, MTTQ xã Thượng Sơn đã chủ động và phối hợp làm tốt công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, làm cầu nối vững chắc giữa nhân dân, cấp ủy, chính quyền và các ban ngành.

83 đại biểu đã tham dự Đại hội


Phương hướng nhiệm vụ và chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới đó là: Mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động lớn, hoạt động của MTTQ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Đ/c Lê Minh Giang – PBT Thường trực huyện ủy
phát biểu tại Đại hội


Phát biểu tại Đại hội, đ/c Lê Minh Giang – PBT Thường trực huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả trong nhiệm kỳ qua của MTTQ xã Thượng Sơn đã phấn đấu và dành được, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để xây dựng khối địa đoàn kết thực sự phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của khối thành viên trong hội mặt trận.

33 ủy viên UBMTTQ xã Thượng Sơn ra mắt và nhận nhiệm vụ


Đại hội đã hiệp thương bầu 33 đại biểu vào Ủy viên UBMTTQ xã Thượng sơn nhiệm kỳ 2013 – 2018 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ huyện Đô Lương trong thời gian tới. Sau 1 ngày tổ chức, Đại hội MTTQ xã Thượng Sơn đã hoàn thành tốt chương trình đã đề ra.

Hữu Hoàn