UBMTTQ xã Thịnh Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2013-2018.

Sáng ngày 26-11-2013, UBMTTQ xã Thịnh Sơn đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2013-2018. Về dự Đại hội có ông Nguyễn Đình Nhàn – PCT UBMTTQ huyện, ông Nguyễn Văn Tân – Trưởng phòng LĐTBXH huyện.


Trong 5 năm qua, UBMTTQ xã Thịnh Sơn đã làm tốt công tác xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân. Nhờ vậy đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống cho bà con nhân dân, làm cho bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã khởi sắc.

 

Cũng trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã đã tuyên truyền vận động nhân dân hiến 19.476 m2 đất và hàng ngàn ngày công để xây dựng nông thôn mới. Cùng đó, MTTQ xã đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác DSKHH gia đình, tỷ lệ gia tăng dân số dưới 1%. Vận động ủng hộ qũi vì người nghèo 190,263 triệu đồng. Qua đó đã đầu tư xây dựng và tu sửa 9 nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ vốn cho nhiều hộ gia đình sản xuất. Ngoài những việc làm này, MTTQ xã Thịnh Sơn đã vận động tốt qũi khuyến học, qũi đền ơn đáp nghĩa.  Riêng các cuộc ủng hộ phụng dưỡng tuổi già, các cuộc ủng hộ thông qua ngày lễ lớn đạt 4,6 tỷ đồng. Làm tốt việc vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, toàn dân hưởng ứng phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ tổ quốc.


Trong nhiệm kỳ qua, một kết quả đạt được rất tốt của MTTQ xã Thịnh Sơn đó là việc vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền trong sạch, giữ vững mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, với nhà nước. Mở rộng các hoạt động, quan hệ, tăng cường đoàn kết với các tổ chức, địa phương trong và ngoài huyện. Vận động con em Thịnh Sơn xa quê ủng hộ qũi khuyến học, xây dựng nông thôn mới với số tiền 1,6 tỷ đồng. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của UBMTTQ xã và 15 ban công tác mặt trận ở khu dân cư.

Bước sang nhiệm kỳ mới, MTTQ xã Thịnh Sơn phấn đấu đạt một số mục tiêu cơ bản đó là: tỷ lệ tập hợp hội viên từ 1 đến 2%/năm. Động viên nhân dân hưởng ứng tốt 3 cuộc vận động lớn do UBMTTQ Việt Nam chủ trì. Xây dựng các ban công tác mặt trận xóm tiêu biểu. Giữ vững các danh hiệu văn hóa đã được công nhận. Hạ tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%.  Phấn đấu UBMTTQ xã là đơn vị hoàn thành XSNV cấp huyện. 100% khu dân cư tổ chức tốt ngày hội ĐĐK.

Tại Đại hội, các đại biểu về dự đã tập trung đề ra nhiều phương thức vận động đạt hiệu qủa cao, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động tại các ban công tác mặt trận xóm. Đề xuất nhiều ý kiến nhằm đổi mới phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát của các ban công tác mặt trận đối với chính quyền tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Các ủy viên UBMTTQ xã nhiệm kỳ 2013 – 2018.


Đại hội đã hiệp thương bầu 37 ủy viên UBMTTQ xã nhiệm kỳ 2013-2018 và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội MTTQ huyên trong thời gian tới.

Ngọc Phương