UBMTTQ thông báo kết quả điều chỉnh về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện quy trình trong công tác bầu cử đại biểu quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, chiều ngày 20/02/2016, UBMTTQ huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị thông báo kết quả điều chỉnh về cơ cấu, thành phần, và số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy, chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện Đô Lương đã tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện, đến thời điểm hiện nay huyện Đô Lương đã hoàn tất công tác hiệp thương lần 1 về việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ra ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Trên cơ sở kết quả và hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Để phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn quy trình bầu cử, UBMTTQ đã thống nhất điều chỉ cơ cấu, thành phần số lượng đại biểu và cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức đơn vị được giới thiệu ứng cử như sau: Số lượng đại biểu chính thức HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 41 đại biểu và số lượng người được giới thiệu ứng cử là 86 người. Về cơ cấu, thành phần: Đại biểu khối Đảng được bầu: 5 người, giới thiệu: 9 người, đại biểu Chính quyền được bầu: 12 người, giới thiệu: 20 người, đại biểu khối Mặt trận và Đoàn thể được bầu: 6 người, giới thiệu: 10 người, đại biểu Lực lượng vũ trang được bầu: 2 người, giới thiệu: 4 người, đại biểu khối Kinh tế, hộ kinh tế giỏi được bầu: 3 người, giới thiệu: 6 người; đại biểu Y tế, Giáo dục được bầu: 3 người, giới thiệu: 10 người; đại biểu Tôn giáo được bầu: 1 người, giới thiệu: 1 người; đại biểu Đơn vị hành chính cấp dưới được bầu: 9 người, giới thiệu: 26 người. Trong đó: Đại biểu là Nữ được bầu: 14 người, giới thiệu 31 người, tỷ lệ 36%; đại biểu trẻ dưới 35 tuổi được bầu: 4 người, giới thiệu: 19 người, tỷ lệ 22,9%; đại biểu người ngoài Đảng được bầu: 4 người, giới thiệu: 9 người, tỷ lệ 10,4%.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã thảo luận và nhất trí 100% biểu quyết thông qua kết quả điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2016-2021.

Huy Khôi