UBMTTQ huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng ngày 16/2/2016, UBMTTQ huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có các đ/c: Trương Hồng Phúc – TUV – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, Lê Minh Giang – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, Thường trực HĐND huyện đã thông báo dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 để tiến hành hiệp thương lần thứ nhất. Các đại biểu đã thống nhất: Số đại biểu chính thức được bầu của huyện Đô Lương 43 đại biểu; số đại biểu dự kiến để hiệp thương lần thứ nhất 92 đại biểu; cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng, số đại biểu dự kiến khối Đảng 5 đại biểu; UBMTTQ và các đoàn thể 5 đại biểu; khối chính quyền 14 đại biểu; khối nội chính 2 đại biểu; y tế, giáo dục 3 đại biểu; khối sự nghiệp kinh tế, hộ kinh tế giỏi 3 đại biểu; tôn giáo 1 đại biểu; số đại biểu các đơn vị hành chính cấp dưới 10 đại biểu. Trong đó, đại biểu nữ được bầu 16 đại biểu, tỷ lệ 34,8%; đại biểu trẻ dưới 35 tuổi 7 đại biểu, tỷ lệ 15,21%; đại biểu là người ngoài đảng 5 đại biểu, tỷ lệ 8,69%.

Văn Đăng