UBMTTQ huyện Đô lương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động năm 2015 và phát động ủng hộ tết vì người nghèo

Chiều ngày 29/1/2015, UBMTTQ huyện Đô lương đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động công tác mặt trận năm 2015 và phát động ủng hộ tết vì người nghèo. Tham dự hội nghị có đ/c Hoàng Hữu Hùng – Ủy viên thường vụ – CT UBMTTQ huyện, Nguyễn Minh Hạnh – PCT UBND huyện.

Kết quả nổi bật năm 2014 đó là UBMTTQ đã làm tốt công tác tham mưu; tổ chức thành công Đại hội Mặt trận huyện nhiệm kỳ 2014 – 2019; động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như: "Dồn điền đổi thửa", xây dựng Nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động ủng hộ ngày vì người nghèo gần 2 tỷ đồng và phong trào tố giác tội phạm giữ vững an ninh trật tự. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện NQ Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết định 27, 28 của BCT về quy chế giám sát phản biện xã hội; quy chế tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

%image_alt%

Cũng tại hội nghị, UBMTTQ huyện Đô Lương đã tổ chức lễ phát động ủng hộ người nghèo thông qua chương trình tết vì người nghèo năm 2015 của bí thư tỉnh ủy với mục đích vận động cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên các trường học, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, công ty TNHH hưởng ứng chương trình tết vì người nghèo. Mức vận động đối với lãnh đạo quản lý, sỹ quan quân nhân chuyên nghiệp mỗi người ủng hộ ít nhất 30.000 đồng trở lên; công chức, viên chức hưởng lương, chiến sỹ lực lượng vũ trang mỗi người ủng hộ 10.000 đồng trở lên.

Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, trường học và các xã thị đã đăng ký ủng hộ tết vì người nghèo trên 150 triệu đồng.

Hữu Hoàn