UBMTTQ huyện Đô Lương tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Sáng ngày 22/6/2015, UBMTTQ huyện tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đến dự có đồng chí Lê Minh Giang – PBT thường trực huyện ủy, Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2015, MTTQ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; Phát động cuộc vận động quỹ “Vì người nghèo” trên 2 tỷ đồng, vận động nhân dân góp được 17.734 ngày công, hiến 40.982 mét vuông đất, góp gần 2 tỷ đồng và làm được gần 6 km đường bê tông, xây dựng nhà văn hóa và các công trình phúc lợi khác, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách tới người có công, trao gần 3 tỷ đồng cho hơn 14.000 đối tượng; Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội, khuyến học, khuyến tài được khơi dậy và phát huy…

%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm, UBMTTQ huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện, thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận.

%image_alt%
Đồng chí Nguyễn Tất Thành – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện 6 tháng đầu năm

Đồng chí Nguyễn Tất Thành – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện cũng đã báo cáo với các đại biểu kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện 6 tháng đầu năm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Giang – Phó Bí thư thường trực huyện uỷ, MTTQ huyện cần tiếp tục, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, công tác xây dựng NTM, đảm bảo ổn định xã hội, chăm lo hoạt động từ thiện nhân đạo.

Nhân dịp này Ủy ban MTTQ huyện đã hiệp thương bầu bổ sung 15 đồng chí vào Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2014-2019.

Thanh Hải
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt