UBMTTQ huyện Đô Lương: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 để thỏa thuận danh sách người ứng cử

Sáng ngày 17/3//2016, UBMTTQ huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Tới dự có các đ/c Trương Hồng Phúc – TUV – BT.HU – Chủ tịch HĐND huyện, chủ tịch hội đồng bầu cử huyện, Hoàng Hữu Hùng – Phó chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Thị Lan – Phó chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Hồng An – CT.UBMTTQ huyện chủ trì hội nghị.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã thông qua kết quả giới thiệu những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XIX nhiệm kì 2016 – 2021. Theo kết quả phân bổ có 47 cơ quan đơn vị, tổ chức được giới thiệu 87 người ra ứng cử, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã thực hiện các bước theo đúng quy trình hướng dẫn. Quá trình giới thiệu đều thực hiện đảm bảo về thời gian, quy trình tổ chức hội nghị và số lượng cử tri dự họp. Kết quả, đến ngày 8/3/2016 đã có 46 cơ quan, đơn vị, tổ chức đã giới thiệu 86 người ra ứng cử, trong đó có 75 người là Đảng viên chiếm 87,2%, người ngoài Đảng 11 người chiếm 12,8%, nữ 31 người chiếm 36,045%, trẻ dưới 35 tuổi 19 người chiếm 22,09%, tôn giáo 1 người chiếm 1,16%. Cơ cấu trên các lĩnh vực Công tác Đảng 18 người, công tác chính quyền 29 người, đoàn thể 16 người, LLVT 4 người, GD Y tế 11 người và các ngành nghề khác 8 người. Về việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú có 86//86 người được cử tri tín nhiệm 100%.

%image_alt%
Các đại biểu giơ tay biểu quyết đại biểu ứng cử

Để đảm bảo thành phần, cơ cấu, số lượng và chất lượng, thông qua hội nghị hiệp thương lần 2 đã thỏa thuận nhất trí rút danh sách giới thiệu người ứng cử đại biểu. HĐND huyện khóa XIX nhiệm kì 2016 – 2021 từ 86 người xuống còn 76 người, sau hội nghị hiệp thương lần 3 sẽ rút danh sách còn 68 người để bầu 41 đại biểu HĐND huyện khóa sắp tới đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng, chất lượng đề ra.

 Sỹ Băc