UBMTTQ Đô Lương tổ chức phản biện kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng NTM.

Thực hiện Luật MTTQ Việt Nam, chiều ngày 23/6 UBMTTQ huyện Đô Lương tổ chức phản biện kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng NTM. Đồng chí Nguyễn Hồng An – Chủ tịch UBMTTQ huyện đã chủ trì hội nghị.

hnphanbien

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hữu Hoàn

Các đại biểu đã có nhiều ý kiến, phân tích, đánh giá và góp ý về công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đó là: Trên lĩnh vực sản xuất cây trồng và vật nuôi có những chuyển biến nhưng còn nhiều bất cập như có xây dựng mô hình điển hình  nhưng không nhân rộng để đem lại hiệu quả; các sản phẩm chưa mang tính hàng hoá và chưa xây dựng được thương hiệu trên thị trường. Chưa có những mô hình cánh đồng mẫu lớn, việc kiểm tra hướng dẫn, sử dụng thuốc BVTV chưa tốt gây băn khoăn cho người sử dụng. Các đại biểu đề nghị ngành nông nghiệp huyện cần làm tốt công tác định hướng, quản lý, phát huy vai trò của các HTX, liên kế xây dựng cánh đồng mẫu lớn về lúa chất lượng cao. Chuyển đổi những diện tích không đem lại hiệu quả cao sang xây dựng các mô hình trồng cây trên cạn.

hnphanbien1

Các đại biểu tham gia phản biện về chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và xây dựng NTM. Ảnh: Hữu Hoàn

Trên lĩnh vực nông nghiệp đã có 10 xã đạt chuẩn NTM, năm 2017 phấn đấu có 6 xã đạt chuẩn. Tuy nhiêm các đại biểu đã nêu rõ những vấn đề cần quan tâm như công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc thực hiện các tiêu chí; tập trung vận động sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các xã tập trung rà soát các tiêu chí, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và các ban, ngành một cách cụ thể. Quá trình thực hiện xây dựng NTM phải đảm bảo công khai, dân chủ và đảm bảo chất lượng bền vững. Tránh tình trạng cố làm nhưng chất lượng kém, xảy ra nợ nhiều.

hnphanbien3

Đồng chí Nguyễn Hồng An – Chủ tịch UBMTTQ huyện tiếp thu các ý kiến phản biện. Ảnh: Hữu Hoàn

Thông qua phản biện giúp UBND huyện và ngành nông nghiệp nắm bắt kịp thời các vấn đề bất cập để kịp thời điều chỉnh quy hoạch sản xuất nông nghiệp.

Hữu Hoàn