UBMT TQ huyện Đô Lương trao tặng 55 con bò giống sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Trong 3 ngày từ 21-23/10, UBMT TQ huyện Đô Lương đã tổ chức trao tặng bò giống sinh sản  thực hiện mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tham gia trao tiền hộ trợ có đồng chí Vương Thị Quý- Ủy viên  BTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

UBMT TQ huyện Đô tổ chức trao tiền hỗ trợ bò giống cho hộ Nghèo ở xã Đông Sơn.

Thực  hiện chương trình hộ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững của UBMTTQ tỉnh Nghệ An. Đợt này UBMT TQ huyện Đô tổ chức trao tiền hỗ trợ 55 con bò giống sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở 23 xã .

Trong đó UBMTTQ tỉnh hộ trợ mỗi gia đình 9 triệu đồng, UBMTTQ huyện trích quỹ ‘ Vì người nghèo” năm 2021 để hộ trợ mỗi gia đình mua bò giống 5 triệu đồng và UBMTTQ xã hộ trợ 1 triệu đồng. Tổng số tiền hộ trợ là 625 triệu đồng, trong đó  UBMTTQ tình  495 triệu đồng, UBMT TQ huyện Đô Lương hộ trợ 275 triệu đồng và UBMTTQ các xã 55 triệu đồng.

UBMT TQ huyện Đô tổ chức trao tiền hỗ trợ bò giống cho hộ Nghèo ở xã Tràng Sơn.

Ngoài số tiền hộ trợ của cấp trên , các gia đình được hộ trợ mô hình sinh kế của huyện Đô Lương còn đầu tư thêm từ 3-10 triệu đồng để mua bò giống đảm bảo chất lượng và có trách nhiệm trong việc chăm sóc để bò sinh sản đem lại nguồn sinh kế cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Việc hộ trợ tiền giống mua bò cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thực sự giúp các gia đình khó khăn phát triển chăn nuôi , nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt