TYM – Đô Lương đồng hành cùng phụ nữ vươn lên thoát nghèo

Với mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế thông qua các dịch vụ tài chính và phi tài chính, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế – xã hội. Thời gian qua, TYM chi nhánh Đô Lương đã giúp hàng nghìn chị em được tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt