Khai mạc kì họp thứ 8 HĐND huyện Đô Lương khóa XIX nhiệm kì 2016 – 2021

Sáng ngày 20/12/2018, huyện Đô Lương đã tổ chức khai mạc kì họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kì 2016 – 2021.

a1

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tham dự kỳ họp có bà Nguyễn Thị Lan – Đại biểu HĐND tỉnh, Phó ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh. Đồng chí Ngọc Kim Nam – Đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Lê Minh Giang – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phùng Thành Vinh – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, các vị đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể các xã, thị.

a2

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã đọc lời khai mạc kì họp.

Tiếp đó, đồng chí Phùng Thành Vinh – PBT, CT.UBND huyện đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, QPAN trong năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự tập trung chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở nên nhìn chung các kết quả trên các lĩnh vực đều  đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó,, tổng giá trị sản xuất giá hiện hành đạt trên 16.199,6 tỷ đồng, bằng 100,18% kế hoạch, tăng 13,37% so với năm 2017, tổng sản lượng lương thực đạt 98.674 tấn, giá trị công nghiệp, xây dựng cơ bản, dịch vụ thương mại đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.

a5

Toàn cảnh kỳ họp

Trong XD nông thôn mới đã vận động, huy động đóng góp được 183,7 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn, góp phần hoàn thành thêm  31 tiêu chí, đưa tổng số tiêu chí đạt được trong toàn huyện lên 530 tiêu chí, có thêm 5 xã được công nhận đạt nông thôn mới là: Lam Sơn, Lưu Sơn, Đông Sơn Trung Sơn và  Hiến Sơn,nâng tổng số xã đạt nông thôn mới trong toàn huyện lên 17 xã.

a3

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018

 Trên lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển đúng hướng,  công tác giáo dục đào tạo chất lượng toàn diện và mũi nhọn được nâng cao..Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, công tác Thể dục – Thể thao, công tác chính sách xã hội. Công tác QPAN được củng cố giữ vững, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Một số khoản thu ngân sách chưa đạt chỉ tiêu đề ra, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng và nhân rộng mô hình kinh tế trong sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ. Một số dự án lớn tiến độ thực hiện chậm, tỷ lệ nộp hồ sơ cấp quyền sử dụng đất của một số xã còn chậm, vẫn còn xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt, tình trạng khai thác cát sạn trái phép vẫn còn xảy ra. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội công tác quản lí công tác hành nghề y dược tư nhân chưa thường xuyên, tỷ lệ người sinh con thứ 3 còn cao, chất lượng các danh hiệu văn hóa chưa cao, chưa bền vững .

a4

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, báo cáo nêu rõ: Phấn đấu giá trị sản xuất đạt 13.000 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 235 tỷ đồng. 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 83,5%.

Kì họp đã thông qua các báo cáo về tình hình thu chi ngân sách năm 2018, phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2019. Báo cáo của MTTQ huyện về công phối hợp tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của cử tri, kết quả giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm. Trong năm MTTQ các cấp đã làm tốt công tác phối hợp, tổ chức tiếp xúc cử tri đạt hiệu quả cao, thông qua các buổi tiếp xúc đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến của cử tri tới các kì họp và các ngành liên quan, thông qua các kì họp để giải trình, trả lời kịp thời, được nhân dân đồng tình.

Về kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2018, nhiệm vụ năm 2019: Trong năm 2018, tập thể thường trực HĐND huyện đã xây dựng chương trình công tác, chương trình giám sát, ban hành các tiêu chí đánh giá xếp loại đại biểu, tổ đại biểu và HĐND xã thị trấn. Tổ chức duy trì sinh hoạt, đôn đốc 2 ban xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra.  Trong năm, ngoài việc tổ chức 2 kì họp thường kì, còn tổ chức kì họp bất thường vào ngày 4/10/2018 để thực hiện công tác cán bộ và quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

a6

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2018. Ảnh: Hữu Hoàn

Các kì họp đã được chuẩn bị nội dung chu đáo, đầy đủ, đúng trình tự,quy định của pháp luật, phát huy được vai trò của đại biểu, xây dựng và quyết nghị những vấn đề quan trọng với sự thống nhất cao. Đã giám sát được 5 cuộc trên các lĩnh vực quản lí đất đai. đóng góp xây dựng nông thôn mới tại các xã. Giám sát UBND huyện và các ngành thực hiện kết luận của chủ tịch HĐND huyện tại các kì họp lần thứ 4 và thứ 5 HĐND huyện.

Tiếp đó, đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư, Chủ tịch HĐND huyện đã thông qua các tờ trình của Thường trực HĐND huyện trình kỳ họp. Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện thông qua các tờ trình.

aa

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện thông qua các tờ trình

Ông Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng ban kinh tế xã hội HĐND huyện, ông Đoàn Văn Lợi – Chủ tịch UBMTTQ, trưởng ban Dân vận huyện, trưởng ban Pháp chế HĐND huyện đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra của 2 ban HĐND huyện về các nội dung trình tại kỳ họp.

Đồng chí Ngọc Kim Nam- Bí thư huyện ủy, đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 8 HĐND tỉnh khóa 17. Tại kỳ họp đã thông qua 9 giải pháp để thúc đẩy kinh tế- xã hội tỉnh nhà, tăng cường quản lý tài nguyên, nâng cao hiệu lực nhà nước, tăng cường công tác An ninh – Quốc phòng, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền…Giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm. Việc chất vấn và trả lời chất vấn được thể hiện thẳng thắn, nghiêm túc. Kỳ họp đã thông qua 22 Nghị quyết.

a2

Đồng chí Ngọc Kim Nam- Bí thư huyện ủy, đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 8 HĐND tỉnh khóa 17

Đồng chí Ngọc Kim Nam đã thông qua báo cáo việc chỉ đạo điều hành của Đảng bộ và các Ban ngành trong năm 2018. Bước sang năm 2019 đồng chí đề nghị phải đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững lên hàng đầu, nêu gương thực thi công vụ, dân chủ, nói đi đôi với làm, tạo sự đồng thuận cao. Thực hiện các giải pháp mạnh mẽ môi trường thu hút đầu tư, giảm nợ xây dựng cơ bản.

a3

Đồng chí Nguyễn Công Châu- Phó chủ tịch HĐND huyện nêu 7 vấn đề cử tri quan tâm để các đại biểu HĐND huyện thảo luận

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, thông tin tuyên truyền cơ chế chính sách mới. Nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng khám chữa bệnh. Thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo AN-QP.

Tiếp đó, ông Nguyễn Công Châu- Phó chủ tịch HĐND huyện đã nêu 7 vấn đề cử tri quan tâm để các đại biểu HĐND huyện thảo luận trong buổi chiều.

Sỹ Bắc – Ngọc Phương