Từ 2010 đến 2015, thực hiện 11 dự án về thông tin biển, đảo

(Chinhphu.vn) – Đến năm 2015, hầu hết các đảo có người dân sinh sống thuộc chủ quyền của Việt Nam được phủ sóng di động; được cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông và internet phục vụ phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh, quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn; 100% người dân sống trên các đảo thu được các chương trình phát thanh, truyền hình.
 

Đến 2015, 100% người dân sống trên các đảo thu được các chương trình phát thanh, truyền hình

Ngày 22/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1041/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đảm bảo mạng lưới thông tin biển, đảo. Đề án được thực hiện từ năm 2010 đến 2015 với 11 dự án nâng cấp và đầu tư mới các hệ thống thông tin công cộng trên biển và các đảo có người dân sinh sống; nâng cấp các hệ thống phát thanh, truyền hình và các hệ thống thông tin chuyên ngành phục vụ phát triển kinh tế biển và mạng lưới thông tin duyên hải đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên biển.

Đề án hướng tới 3 mục tiêu: Phổ cập, cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông, phát thanh, truyền hình đa dạng, chất lượng cao cho các vùng biển, đảo của Việt Nam; mở rộng vùng phủ sóng phát thanh, truyền hình trên các vùng biển, đảo của Việt Nam và ra quốc tế nhằm đảm bảo cung cấp cho mọi người dân các dịch vụ phát thanh, truyền hình đa dạng, phong phú, đồng thời đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền, đối ngoại của Đảng, Nhà nước và tiếp tục thực hiện Đề án và tiếp tục thực hiện Đề án; tổ chức thông tin phục vụ công tác phòng, chống tiên tai trên biển.

5 giải pháp chính thực hiện Đề án gồm: Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về phát triển thông tin biển, đảo cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật; phát triển nguồn lực bằng các chính sách huy động vốn đầu tư, ưu đãi về thuế và đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; nghiên cứu đổi mới công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế.

Phương Mai

(Nguồn: Quyết định 1041/QĐ-TTg)

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt