Từ 10/12, thống nhất một loại giấy chứng nhận nhà đất

"Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ được chứng nhận cùng trong một giấy chứng nhận duy nhất thay vì tách riêng thành sổ hồng, sổ đỏ như trước nay".

 

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị định 88/2009/NĐ-CP mới được Chính phủ ban hành về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đó, giấy chứng nhận được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo từng thửa đất.

Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận chung cho các thửa đất đó.

Thửa đất có nhiều người sử dụng đất, nhiều chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận được cấp cho từng người sử dụng dất, từng chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất.

Để được cấp giấy chứng nhận, chủ sở hữu phải hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính liên quan đến bất động sản được chứng nhận; trừ trường hợp được miễn hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật. Trường hợp Nhà nước cho thuê đất thì giấy chứng nhận được cấp sau khi người sử dụng đất đã ký hợp đồng thuê đất và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng đã ký.

Thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận không quá 50 ngày đối với trường hợp cấp lần đầu, không quá 30 ngày với trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có bổ sung quyền sở hữu tài sản, cấp lại giấy bị mất và không quá 20 ngày với trường hợp cấp đổi. Thời hạn này không kể thời gian công khai kết quả thẩm tra, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian trích đo địa chính thửa đất.

Cũng theo nghị định số 88, miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp đã được cấp các loại giấy chứng nhận bất động sản trước ngày nghị định mới có hiệu lực thi hành mà có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận.

Tại những địa phương có sàn giao dịch bất động sản, những người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán, trong hồ sơ xin cấp giấy, ngoài những giấy tờ quy định (như: hợp đồng mua bán, bản sao các quyết định phê duyệt dự án, quy hoạch…) còn phải có giấy tờ chứng minh việc nhận chuyển nhượng này được thực hiện tại sàn giao dịch BĐS.

Về lệ phí cấp Giấy chứng nhận, UBND tỉnh, thành phố trình HĐND cùng cấp quy định mức thu và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành (10/12/2009) vẫn có giá trị pháp lý và được đổi miễn phí sang Giấy chứng nhận mới theo Nghị định này nếu có nhu cầu.

Theo VnMedia