TTYT Đô Lương: Tổ chức lễ phát động toàn dân mua và sử dụng muối I ốt.

Sáng ngày 6-11-2013, Trung tâm y tế huyện Đô Lương đã tổ chức lễ phát động toàn dân mua và sử dụng muối I ốt.


Tại lễ phát động,  lãnh đạo TTYT Đô Lương đã nêu bật tác dụng của muối I ốt. Qua đó cho thấy, nếu thiếu muối I ốt sẽ sinh ra nhiều bệnh, điển hình là đần độn, thai chết lưu, bướu cổ.

Để toàn dân trên địa bàn huyện sử dụng muối I ốt, tại lễ phát động, các đại biểu về dự lễ đã yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nhất là việc tuyên truyền trực quan tại các địa điểm chợ, khu vực buôn bán thực phẩm.

Trong năm 2013, trên địa bàn huyện Đô Lương tỷ lệ người dân sử dụng muối I ốt đạt 41, 7%. Tỷ lệ bướu cổ học sinh 8-10 tuổi chiếm 1,2%. Tỷ lệ nhận thức đầy đủ của người dân về tác hại của việc thiếu hụt muối I ốt và tác dụng của việc dùng muối I ốt đạt tỷ lệ 73,3%.

Ông Nguyễn Đăng Tuấn – Giám đốc TTYT huyện Đô Lương phát biểu tại buổi lễ.


Để nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng muối I ốt năm 2014, TTYT Đô Lương sẽ tăng cường hơn nữa bằng nhiều biện pháp để người dân sử dụng muối I ốt một cách hiệu quả. Phấn đấu tỷ lệ bướu cổ học sinh 8-10 tuổi dưới 1,2%. Số người sử dụng muối I ốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh đạt tỷ lệ trên 90%. Tỷ lệ nhận thức đầy đủ của người dân về tác hại của việc thiếu hụt muối I ốt và tác dụng của việc dùng muối I ốt đạt trên 92%. Giám sát chất lượng muối I ốt đạt 100% kế hoạch tỉnh giao.

Ngọc Phương