Trường trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Tây Nam Nghệ An khai giảng lớp đại học kế toán liên thông

Vừa qua, trường trung cấp Kinh tế-  Kỹ thuật Tây Nam Nghệ An phối hợp với trường đại học Nông Lâm Bắc Giang khai giảng lớp đại học kế toán liên thông vừa làm, vừa học niên khóa 2017 – 2019 cho 30 học viên.

11

Thầy Trần Đình Trung – Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ Thuật Tây Nam Nghệ an khai mạc buổi lễ

Khối lượng kiến thức toàn khóa gồm 77 tín chỉ, trong đó gồm các học phần: Kiến thức giáo dục đại cương; kiến thức giáo dục chuyên nghiệp; kiến thức tự chọn. Học viên sẽ được đào tạo để có kiến thức thực hiện các công việc về kế toán – tài chính trong các loại hình doanh nghiệp và các lĩnh vực khác trong nền kinh tế, chuyên môn về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán ngân sách, kiểm toán, thuế  . . .Thời gian đào tạo 30 tháng.

33

Các đại biểu tham dự buổi lễ

 Sau khi tốt nghiệp, các học viên có thể làm việc tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kinh doanh dịch vụ, ngân hàng, cơ quan tài chính.

Thuý Hằng

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt