Trường trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Đô Lương khai giảng 3 lớp tin học văn phòng.

Chiều ngày 15/5, Trường trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Đô Lương khai giảng 3 lớp tin học văn phòng cho đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở. Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy, các đồng chí trong BTV và 91 học viên đến từ các đơn vị.

trung-cap-nghe

Đồng chí Trần Đình Trung – Hiệu Trưởng trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật triển khai việc thực hiện công tác đào tạo chương trình công nghệ thông tin

trung-cap-nghe1

Các đại biểu tham dự

Lớp tin học văn phòng nhằm mục đích trang bị kiến thức tin học cho các đồng chí Bí thư, phó bí thư, văn phòng cấp ủy đảng để từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: nắm bắt thông tin, làm văn bản, lưu trữ văn bản, gửi và nhận các loại văn bản và khai thác các dữ liệu phục vụ nhiệm vụ công tác.

trung-cap-nghe2

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ khai giảng

Tại lễ khai mạc, đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy yêu cầu nhà trường và học viên thực hiện tốt quy chế học tập, quan tâm công tác, chất lượng của học viên để vừa rèn luyện kỹ năng, vừa tiếp thu đầy đủ kiến thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Theo lãnh đạo trường trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật trong thời gian tới trường sẽ tiếp tục liên kết đào tạo trình độ công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ cơ sở để phục vụ tốt các hoạt động trong việc thực hiện nhiệm vụ và cá nhân.

Hữu Hoàn