Trường THPT Đô Lương I tổ chức tết trồng cây

Sáng ngày mồng 9 ÂL tức là ngày 18/2/2013, trường THPT Đô lương I đã tổ chức lễ phát động tết trồng cây Quý Tỵ năm 2013 .

Lãnh đạo nhà trường và các giao viên trường THPT Đô Lương I tham gia tết trồng cây


Tham gia lễ phát động tết trồng cây  có 1750  học sinh của 30 lớp học và 101 thầy cô giáo cùng cán bộ công nhân viên của hà trường. Theo kế hoạch việc tổ chức lễ trồng cây được nhà trường đảm nhận, giao chỉ tiêu cho từng tổ bộ môn và các lớp học, mục tiêu đặt ra là trồng cây nào sống cây đó và trồng theo quy hoạch. Việc tổ chức tết trồng cây được nhà trường duy trì hàng năm và đến nay trường THPT Đô Lương I là trường có nhiều cây xanh đẹp có môi trường xanh sạch đẹp trong khối các trường THPT ở Đô Lương.

Đông đảo học sinh trường THPT Đô Lương I tham gia tết trồng cây

Trong sáng ngày 9 ÂL các giáo viên và học sinh đã trồng 39 cây xanh trong khu vực trường học.

Hoàng Lân – Ngọc Phương