Trường THPT Đô Lương I: Tổ chức chương trình ” Triệu triệu trái tim hướng về biên đảo”

Sáng ngày 25/5/2014, trước tình hình diễn biến phức tạp ở biển Đông. Đặc biệt là việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 tại khu vục đảo Hoảng Sa nằm sâu trong thềm lục địa thuộc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Trường THPT Đô Lương I: Tổ chức chương trình " Triệu triệu trái tim hướng về biên đảo".

Tham gia chương trình có các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh. Đây là hoạt động thiết thực nhằm bày tỏ tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ trường THPT Đô Lương I đối với hành động trái phép của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 tại quần đảo Hoàng Sa.


Thông qua hoạt động này các thầy, cô giáo và các em học sinh 1 lần nữa khẳng định quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam. Đây chính là lời kêu gọi của tuổi trẻ bằng hành động thực tiễn hướng về biển đảo thân yêu của Tổ Quốc.

Các em học sinh trường THPT Đô Lương I trong chương trình:  "Triệu triệu trái tim hướng về biển đảo".

Tại chương trình này, các em học sinh trường THPT Đô Lương I đã xếp hình đất nước Việt Nam và 2 quần đào Hoàng Sa và Trương Sa bằng màu xanh tình nguyện. Các em đang thể hiện tiếng nói chung của tuổi trẻ cũng như nhân dân cả nước với tinh thần quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và vùng biển thân yêu của Tổ Quốc. Đây cũng là dịp để các em thể hiện tình yêu quê hương đất nước.

Chương trình " Triệu triệu trái tim hướng về biên đảo" của Trường THPT Đô Lương I đã được các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh hưởng ứng mạnh mẽ.


Hữu Hoàn