Trường THPT Đô Lương I Hành trình 60 năm thắp lửa tri thức

 Hành trình 60 năm xây dựng và  trưởng thành các thế hệ thầy, cô giáo và các em học sinh trường THPT Đô Lương 1  đã góp phần tô thắm bề dày thành tích giáo dục của tỉnh Nghệ an.  Trường đã trở thành địa chỉ tin cậy ươm mầm tài năng cho Đất nước.

Những thành tích to lớn của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh trường THPT ĐL1 đã, đang nối tiếp nhau thắp sáng truyền thống hiếu học, làm rạng danh quê hương Đô Lương –  Xứ Nghệ