Trường THPT Đô Lương I có 200 em đỗ vào các trường đại học

Theo số liệu thống kê đến ngày 28/8/2009 Trường THPT Đô Lương I đã có 200 em đỗ vào các trường đại học (Nguyện vọng 1) trong đó có 14 em đạt điểm cao từ 25-27 điểm.

Trường THPT Đô Lương I                                                         ảnh: Hữu Hoàn


Trong số 200 em đỗ vào các trường đại học trong cả nước có nhiều em đỗ cả hai trường. So với năm học 2007-2008, năm học này trường THPT Đô Lương có số em đỗ vào đại học (nguyện vọng 1) cao hơn 30 em.

Cũng theo thống kê của ngành giáo dục trường THPT Đô Lương I là 1 trong 200 trường THPT trong cả nước có tỷ lệ học sinh đỗ đại học cao và là trường có số lượng học sinh đỗ đại học đứng thứ 2 của Tỉnh Nghệ An sau trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Thành phố Vinh.
Đây cũng là thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường THPT Đô Lương.

Hữu Hoàn
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt